Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön erityisosaaminen 1 (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY47-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 20

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Marjatta Häsänen

Ryhmät

  • MKÄTIS23
    Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

KÄTILÖTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 8 OP KÄER1

Tavoitteet
• Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
• Osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
• Osaa tukea potilaan voimaantumista
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu, itsearviointi ja lähiohjaajan palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisen ohjeen mukaan (Ensihoidon, terveydenhoitotyön ja kätiltyön osaamisalan ohje).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 203 h
Voi vähentää vakiotunnit 6 h harjoittelupaikassa tehdystä työstä (perehtyminen, Jobiilin CV ja palaute) ja nämä kirjataan SUNharkan sovellukseen. Opiskelija tekee siis 197 h harjoittelupaikassa ja 6 h ovat vakiotunteja ja näin yhteistuntimäärä 203 h täyttyy.

Opiskelija täyttää kätilöopiskelijan harjoittelun työkirjaa harjoittelun aikana ja seuraa aktiivisesti määräällisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (Messi, Sunharkka)

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa vk 31 alkaen (ti 1.8.23 -) syyslukukaudella 2023 yksilöllisesti (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto, synnytyssali). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkka sovellukseen tutoropettajan kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi Arviointikierros 1. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa.

Väliarviointi harjoittelujakson puolivälissä, yleensä 3. harjoitteluviikolla, SUNharkkasovelluksen Arviointikierros 2:käydään lähiohjaajan kanssa suullisesti, tiivistetysti oma itsearviointi + lähiohjaajan palaute ja opettajan hyväksyntä näiden jälkeen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNharkka, sähköinen harjoittelunohjausovellus.

Ellet pääse menemään sairastumisen vuoksi suunniteltuun työvuoroosi harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja kuluvan päivän aikana tutoropettajalle spostilla. Poissaolotunnit tulee korvata.

CLES-T palaute harjoitteluympäristössä.

Kaikki harjoittelut toteutuvat Satakunnan hyvinvointialueella, lähinnä Satasairaalassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty