Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön erityisosaaminen 1 (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY47-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 18.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 19.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 20.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 21.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 22.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 23.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 24.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 25.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 26.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 27.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 28.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 29.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 30.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 31.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 01.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 02.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 05.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 06.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 07.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 08.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 09.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 10.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 11.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 12.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 13.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 14.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 15.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 16.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 18.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 19.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 20.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003
 • 21.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 1 TH00BY47-3003

Tavoitteet

KÄTILÖTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 8 OP KÄER1

Tavoitteet
• Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
• Osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
• Osaa tukea potilaan voimaantumista
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Opetusmenetelmät

Opiskelijat osallistuvat harjoittelun aikana osaston normaaleihin toimintoihin ja opiskelevat käytännössä kätilötyön/hoitotyön toimintojen sekä tehtävien/vastuiden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kirjaamista.

Kansainvälisyys

Työelämälähtöiset toimintatavat
Teorian ja käytännön yhdistäminen
Tekemällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HARJOITTELUN LAAJUUS on 8 opintopistettä
203h opiskelijan työtä, josta
• 2h Harjoittelun perehdytystä koululla
• 2h Jobiilin CV:n laatimiseen/päivittämiseen sekä harjoittelupaikkojen varaamiseen
• 2h Harjoittelujakson jälkeen tapahtuva palautetunti koululla


OPPIMISTEHTÄVÄT:
• Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen ja kirjaaminen Sun Harkkaan.
• Kirjallinen itsearviointi ja arviointikeskustelut (yht 2kpl) yhdessä ohjaajan kanssa sekä molempien kirjaus SunHarkkaan.


HUOM! Kaikki poissaolotunnit ovat korvattavia. Mahdollisten poissaolotuntien korvaavuus suunnitellaan harjoittelua ohjaavan opettajan ja harjoittelukentän edustajan kanssa.

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ
Viiden viikon työharjoittelu terveydenhuollon toimintayksikössä.

AJOITUS
18.3.-21.4.24 (vkot 12-16)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Työharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (arviointikriteerit löytyvät messistä)
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan osallistumista viikkotavoitteiden arviointiin ja loppuarviointiin
• Arvosana voidaan antaa, kun SunHarkassassa on ohjaaja ja opettaja hyväksynyt tunnit ja arvioinnit.