Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY52-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Camilla Laaksonen

Ryhmät

  • PKÄTIS21
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen KKEHI 3 op

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija
• Harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita
• Tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin, sekä projektityöskentelyn luonteen ja kulun
• Osaa käyttää tavallisimpia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
• Osaa tulkita ja soveltaa kehittämis- ja tutkimustyössä tuotettuja tuloksia

Sisältö

Sisältö
• Keskeiset käsitteet: terveydenhuollon ja hoitotyön kehittäminen, tieteellinen tutkimus, soveltava tutkimus, projektityö
• Tutkivan kehittämisen eettiset ja juridiset lähtökohdat
• Tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet
• Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• Aineiston keruu, käsittely ja analysointi
• Tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
• Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
• Kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Oppimateriaalit

Verkkokurssin materiaalit, oppimistehtävät, sekä tentti

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat, katso Its -oppimisympäristöstä

Kansainvälisyys

Verkkokurssi, itsenäinen opiskelu, pienryhmäoppiminen (vapaaehtoinen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkokurssi

Sisällön jaksotus

Tutkimksen ja kehittämistyön perusteet (etiikka, metodiikka, julkaisutoiminta)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty
Tenttisuoritus numeerinen arviointi