Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY55-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 30.03.2023

Ajoitus

01.01.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko

Ryhmät

  • PKÄTIS22
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä (2 op) KNÄPE

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:

· Tietää hoitotyön keskeiset arvot, eettiset periaatteet ja sairaanhoitajan ja kätilön ammattieettiset ohjeet sekä keskeisen hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön
· Tietää miten toimitaan hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista
· Tutustuu sairaanhoitajan ja kätilön vastuuseen ja tehtäväalueeseen
· Tietää mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla hoitotyössä
· Osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
· Tietää asiakaslähtöisen hoitotyön päätöksenteon prosessin ja sen yhteyden näyttöön perustuvaan toimintaan

Sisältö

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Oppimateriaalit

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Osallistuminen info- ja alkutunteihin, tiedonhaun opetukseen, sekä itsenäinen opiskelu ja ryhmässä toteutettava kirjallinen ryhmätehtävä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus, verkko-opetus, seminaarit, itsenäinen opiskelu pienryhmissä ja itsenäisesti, sekä kirjallinen ryhmätyö. Opintojakson tarkka kuvaus Its -oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Sisällön jaksotus

AJOITUS: vk 9-12 (27.2-26.3.2023)

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisena tehtävä ryhmätyö arvioidaan numeerisesti.