Siirry suoraan sisältöön

Information Technology, Information Search and the Basics of Research (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA32-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Katri Viippo
 • Tuulikki Hattunen
 • Janina Luoto

Ryhmät

 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23
 • 28.08.2023 09:00 - 15:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 04.09.2023 09:00 - 15:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 11.09.2023 10:00 - 15:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 18.09.2023 09:00 - 15:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 25.09.2023 09:00 - 12:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 25.09.2023 13:00 - 15:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 02.10.2023 09:00 - 12:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 02.10.2023 13:00 - 14:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009
 • 23.10.2023 09:00 - 14:00, Tietotekniikka, tiedonhaku ja tutkimuksen perusteet TH00CA32-3009

Tavoitteet

• tietotekniikka: osaat käyttää ammattikorkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvittavaa tietotekniikkaa
• tiedonhaku: tiedät oman alasi keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia tiedonlähteitä ja saat valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun
• tutkimuksellinen orientaatio: tiedät tutkimustoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää oman alasi tutkimustietoa

Sisältö

• tietotekniikka: tieto- ja viestintäteknologisiin järjestelmiin tutustuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat, Internet, sähköposti, tiedostojen hallinta ja verkko-oppimisympäristöt, tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta
• tiedonhaku: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluihin tutustuminen
• tutkimuksellinen orientaatio: sosiaalialan tutkimus- ja kehittämiskohteet, tietoperusta, raportointi, tutkimushaastattelu, lähteiden käyttö

Oppimateriaalit

Information skills -course: Library's Information and Research Guides, https://libguides.turkuamk.fi/informationandresearchguides

Opetusmenetelmät

- Participation in online and onsite teaching
- Study assignments
- Exam

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam 23.10.2023 12:30 - 14:00
First retake exam 21.11.2023 14:00 - 15:30
Second retake exam 5.12.2023 15:00 - 16:30

Kansainvälisyys

- Online and onsite teaching
- Group work
- Individual work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Individual study assignments
- Exam

Sisällön jaksotus

Information technology / Katri Viippo
- Mon 28.8.2023 9:30 - 15:00, Beginning of study unit, installing Office 365-apps, writing templates and how to use thesis template
- Mon 4.9.2023 9:30 - 15:00, Word-tasks and the use of thesis template continues
- Mon 18.9.2023 9:30 - 15:00, Presentation graphics in PowerPoint and Basics of Excel-spreadsheets: how to use functions & formulas and create tables & charts
- Mon 25.9.2023 13:00-15:00 Excel-spreadsheets continues

Information skills: Info skills online course / Tuulikki Hattunen
- Mon 11.9.2023 13:00 - 15:00 Course Info and teaching
- Mon 2.10.2023 13-14 Guidance session (Zoom)
- Mon 23.10.2023. The course should be completed

Basics of Research / Tiina Suni
- Mon 11.9.2023 10:00 - 12:00, Course info and introduction to research
- Mon 25.9.2023 9:00 - 12:00 Basics of research and research process
- Mon 2.10.2023 9:00 - 12:00, Research ethics and research types
- Mon 23.10.2023 9:00 - 14:00, Presentations of study assignments and course exam: study assignment presentations, 9:00 - 11:30 & course exam, 12:30 - 14:00

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Basics of Research 2 cr:
- Study Assignment: pass / fail
- Exam: 1-5, 0 = failed, 5 = excellent

The final grade of the course is based on the exam grade.

Information Technology 2 cr:
- Assessment: approved / failed
- Criteria for approval:at least 50 % of the assignments must be completed succesfully.

Info skills online course 1 cr:
- Assessment: passed / failed

Hylätty (0)

- information technology: you are not able to use information technology required in your UAS studies and working life in basic level or use some required tools
- information search: you have not acquired the basic knowledge of key domestic and international information sources, and you have not developed information search skills
- research orientation: you are not familiar with some basic themes of research activities and are not able to use research data related to your field

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life in basic level and use some required tools
- information search: you have basic knowledge of key domestic and international information sources, and you have developed some information search skills
- research orientation: you are familiar with some basic themes of research activities and know in basic level how to use research data related to your field

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life
- information search: you have knowledge of key domestic and international information sources, and you develop independent information search skills
- research orientation: you are familiar with the basics of research activities and know how to use research data related to your field

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life, you are able to work fluently with required software
- information search: you have deep knowledge of key domestic and international information sources, and you have developed independent information search skills
- research orientation: you are familiar with the basics of research activities in deeper level and know how to use research data related to your field. You have deeper understanding on research process and activities on your field. You are able to interpret and analyse research reports.