Siirry suoraan sisältöön

Elämänkaari ja kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA36-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Englanti

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23
 • 31.10.2023 09:30 - 11:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 07.11.2023 09:00 - 12:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 07.11.2023 13:00 - 14:30, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 14.11.2023 09:00 - 11:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 14.11.2023 12:00 - 15:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 21.11.2023 09:00 - 11:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 21.11.2023 12:00 - 13:30, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 28.11.2023 09:00 - 11:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 28.11.2023 12:00 - 15:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008
 • 05.12.2023 09:30 - 15:00, Lifespan and Education TH00CA36-3008

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Exam material:

- Lifespan development: a psychological perspective. 2019. Lally, M. & Valentine-French, S., Second edition. E-book available at http://dept.clcillinois.edu/psy/LifespanDevelopment.pdf
Chapter 1: Introduction to Lifespan Development, p. 9-24 
Chapter 4: Early Childhood, p. 115-163
Chapter 6: Adolescence, p. 215-245
Chapter 8: Middle Adulthood, p. 307-370
Chapter 10: Death and Dying, p. 438-466

- Lecture materials

Opetusmenetelmät

Lectures
Group work
Study assignment (in groups)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Course exam 5.12.2023 9.30-11.00
Course retake exams: 15.12.2023 12:00 – 13:30 & 15.1.2024 14:45 - 16:15

Kansainvälisyys

Lectures
Group work
Independent work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and group work 3 p
Exam 2 p

Sisällön jaksotus

Weeks 44-49

Week 44
Tue 31.10.2023
9.30 -11.00 Course info and introduction to lifespan development (TS)

Week 45
Tue 7.11.2023
9.00 - 12:00 Lecture: Lifespan psychology and cognitive development (TS)
13:00 - 14:30 Group work, teachers present (TS & KP)

Week 46
Tue 14.11.2023
9:30 - 11:00 Independent group work
12:00 - 15:00 Lecture: Socialization, education & learning (KP)

Week 47
Tue 21.11.2023
9:00 - 11:00 Childhood, early interaction and attachment relationships during the life span (TS)
12:00 - 13:30 Group work, teachers present (TS & KP)

Week 48
Tue 28.11.2023
9:30 - 11:00 Independent group work
12:00 - 15:00 Emotions over the life span (KP)

Week 49
Tue 5.12.2023
9:30 - 11:00 Course exam (TS)
12:00 - 15:00 Group presentations on study assignment (TS & KP)

Please note, that presence in all group meetings is compulsory. One absence because of sickness or other justified reason is accepted, but in this case the student is responsible on agreeing with the group or with the teacher on extra work to compensate the absence.

Changes possible.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam F-5
Small group study assignment pass / failed

Hylätty (0)

Student has not gained understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education, developmental tasks of different life phases or theories on education, development and learning.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student has some understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has some understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find some connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has some understanding on theories on education, development and learning.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student has understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has understanding on theories on education, development and learning and is able to find connections between these aspects.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student has deep understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has deeper understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has deep understanding on theories on education, development and learning and is able to find connections between these aspects.