Siirry suoraan sisältöön

Elämänkaari ja kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA36-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 16.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala
 • Laura Närvi
 • Outi Linnossuo

Ryhmät

 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • 16.11.2023 08:30 - 11:30, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 16.11.2023 12:30 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 16.11.2023 14:30 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 17.11.2023 12:30 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 17.11.2023 14:30 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 23.11.2023 09:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 23.11.2023 13:00 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 24.11.2023 09:00 - 11:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 30.11.2023 09:00 - 11:30, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 30.11.2023 12:30 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 30.11.2023 14:30 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 08.12.2023 08:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009
 • 08.12.2023 13:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3009

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Pulkkinen, L, Ahonen, T. & Ruoppila, I. (toim.) 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Saatavana myös e-kirjana.
tai
Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana.

Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Helsinki: WSOY.

Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Juniori AMK -työskentely ryhmissä
Itsenäinen työ

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautuspäivämäärät:
1. palautus 15.12.2023 mennessä
2. palautus 5.1.2024 mennessä
3. palautus ilmoitetaan myöhemmin tarvittaessa

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen
Ryhmätyö
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1 op
Junior AMK -työskentely 1,5 op
Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävä parityönä 2,5 op

Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla H-5. Opintojakson arvosana perustuu oppimistehtävän arvosanaan. Juniori AMK -työskentely arvioidaan asteikolla hyv / hyl.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu viikoilla 46-51

Lähiopetus:
To 16.11.2023 klo 8:30 – 10:15 Jakson aloitus ja tehtävät, Juniori AMK-ohjeistus (TS ja Anne Lämsä)
To 16.11.2023 klo 10:30 – 11:30 Ryhmän ohjaaminen ja ryhmätyön perusteet (TS)
To 23.11.2023 klo 9:00 – 12:00 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
To 23.11.2023 klo 13:00 – 15:30 Oppiminen (KP)
To 30.11.2023 klo 9:00 – 11:30 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde elämänkaaren vaiheissa (TS)
Pe 8.12.2023 klo 8:00 – 12:00 Juniori AMK -päivä (TS, KP, LN, OL)
Pe 8.12.2023 klo 13:00 – 14:00 Juniori AMK -toteutuksen purku (TS, KP)


Juniori AMK -työskentely ryhmissä:

Ryhmä 1 (OL)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 2 (LN)
Pe 17.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 3 (TS)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 4 (KP)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 5 (OL)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 6 (LN)
Pe 17.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 7 (TS)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 8 (KP)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Viikkoaikataulu:

Vko 46
to 16.11.2023
klo 8:30 - 9:00 Jakson aloitus ja sisältö
klo 9:00 - 10:15 Juniori AMK:n ohjeistus (Anne Lämsä)
klo 10:30 -11:30 Ryhmän ohjaaminen ja ryhmätyön perusteet (TS)
klo 12:30 - 14:00 ja 14:30 – 16:00 Juniori AMK -työskentely ryhmissä (ryhmät 1, 3, 4, 5, 7 ja 8), opettajat mukana

pe 17.11.2023 Juniori AMK -työskentely, ryhmä 2 klo 12:30 – 14:00 ja ryhmä 6 klo 14:30 – 16:00 (LN)


Vko 47
to 23.11.2023
klo 9:00 - 12:00 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
klo 13:00 - 15:30 Oppiminen (KP)

pe 24.11.2023
klo 9:00 - 11:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti

Vko 48
to 30.11.2023
klo 9:00 - 11:30 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (TS)
klo 12:30 – 14:00 ja 14:30 – 16:00 Juniori AMK -työskentely ryhmissä, opettajat mukana, Juniori AMK -suunnitelma palautettava Teamsiin viimeistään ti 28.11. Juniori AMK -lahjakortit jaetaan opiskelijaryhmille tämän työskentelykerran aikana.

Vko 49
pe 8.12.2023
klo 8:00 - 12:00 Juniori AMK -toteutuspäivä (opettajat mukana)
klo 13:00 - 14:00 Juniori AMK -toteutuksen yhteinen purku (TS ja KP)

Osallistuminen Juniori AMK -ryhmätyöskentelyyn ja Juniori AMK -toteutuspäivään on pakollista. Juniori AMK -ryhmän ryhmätyöskentelykerroilta voi sairaustapauksessa olla kerran pois, jolloin korvaavat työtehtävät sovitaan oman ryhmän kanssa. Poissaoloa Juniori AMK -tapahtumapäivästä ei ole mahdollista korvata.

Muutokset mahdollisia!

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.