Siirry suoraan sisältöön

Elämänkaari ja kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA36-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 19.04.2024

Ajoitus

19.04.2024 - 23.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

46 - 55

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24
 • 19.04.2024 08:00 - 15:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 25.04.2024 08:00 - 10:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 25.04.2024 10:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 25.04.2024 10:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 25.04.2024 12:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 02.05.2024 09:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 02.05.2024 14:00 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 03.05.2024 09:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 10.05.2024 09:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 16.05.2024 08:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 17.05.2024 08:00 - 10:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 17.05.2024 10:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 17.05.2024 10:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 17.05.2024 12:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 23.05.2024 08:00 - 12:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011
 • 23.05.2024 12:00 - 14:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3011

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Parityönä tehtävässä elämänkaaritehtävässä hyödynnetään seuraavia lähteitä:

- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.
- Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena.
- Karisto yms. 1997. Matkalla nykyaikaan.

Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.
Hyödynnä raportissa myös esim. Hyvinvointi-jakson kirjallista lähdemateriaalia yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksissa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Juniori AMK-työskentely pienryhmissä
Työpajatyöskentely

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1, työpajapäivä pakollinen
Junior AMK 1,5 op (osallistumisvelvollisuus, jotta kurssi on hyväksytty)
Elämänkaaritehtävä parityönä 2,5 op

Sisällön jaksotus

Jakso toteutuu keväällä 2024 viikoilla 16 - 22

vko 16
pe 19.4.2024
klo 8:15 - 9:00 Jakson aloitus ja tehtävät
klo 9:00 - 10:15 Juniori AMK:n ohjeistus (Anne Lämsä, Janina Luoto)
klo 10:30 -11:30 Ryhmän ohjaaminen ja ryhmätyön perusteet (TS)
klo 12:30 -15:00 Kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja kasvuympäristöt, sosialisaatio, elinikäinen oppiminen (MK)

vko 17
to 25.4.2024
Käynnistetään suunnittelu Juniori AMK-ryhmissä 1,2,3,4 klo 8:15 - 9:45 / Juniori AMK-ryhmät 5,6,7,8 klo 10:00 - 11:30 (opettajat mukana: TS, MK, KP, HR)

vko 18
to 2.5.2024
klo 9:00 - 11:30 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
klo 12:30 - 13:45 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (TS)
klo 14:00 - 15:30 Oppimisen teoreettinen perusta, Kasvatuksen eettinen ulottuvuus (MK)

pe 3.5.2024
klo 9:00 - 12:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti
POIKKEUS: Heidi Ristseppä on mukana ryhmiensä tapaamisilla.

vko 19
pe 10.5.2024 klo 9:00 - 12:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti

vko 20
to 16.5.2024 klo 8:15 - 14:00 (MK ja TS) Työpajapäivä: ryhmissä työstetään eri ikäkausien kehitystehtävät ja haasteet (lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus)

pe 17.5.2024
Juniori AMK -työskentelyä ryhmissä 1,2,3,4 klo 8:15 - 9:45 / Juniori AMK-ryhmät 5,6,7,8 klo 10:00 - 11:30 (opettajat mukana: Tiina Suni ja Marika Kouki))
Kaija Penttalan ryhmien aikataulut klo 10.00 - 11:30 ja klo 12:00 - 13:30. Heidi Ristseppä on paikalla ryhmiensä ohjausessa 3.5. klo 9 -12, EI 17.5..

Opettajat jakavat Juniori AMKiin liittyvät hankintakortit. Juniori AMK:n projektisuunnitelman luonnos palautetaan Teamsiin viimeistään 15.5.2024.

vko 21
to 23.5.2024
klo 8:15 - 11:30 Juniori AMK -päivä (opettajat mukana)
klo 12:30 - 14:00 Yhteinen puhallus koetusta ohjauksesta (MK,TS)

Osallistuminen Juniori AMK-työskentelyyn ja toteutuspäivään 23.5.2024 sekä 16.5.2024 työpajapäivään ovat pakollista. Poissaolot sairaustapauksissa työpajan osalta korvattava. Juniori AMK -ryhmän tapaamisista voi sairaustapauksessa olla kerran pois, jolloin korvaavat työtehtävät sovitaan työskentelyryhmän kanssa.

Muutokset mahdollisia!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinninkohde parityönä työstettävä elämänkaaritehtävä
Arviointi H-5

Juniori AMK ja työpajapäivä ovat jakson pakollisia osuuksia.

Elämänkaaritehtävän ohje löytyy Itisistä
1. palautuspäivä 31.5.2024
2. palautuspäivä 16.8.2024

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.