Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA37-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23
 • 05.09.2023 09:00 - 14:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 06.09.2023 10:00 - 12:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 12.09.2023 09:00 - 15:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 13.09.2023 15:00 - 16:30, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 19.09.2023 09:00 - 11:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 19.09.2023 12:00 - 14:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 26.09.2023 09:00 - 11:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 26.09.2023 12:00 - 16:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 03.10.2023 09:00 - 15:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009
 • 24.10.2023 13:00 - 15:00, Well-being in a Changing Society TH00CA37-3009

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Materiaalit:
Pesonen, P. and Riihinen, O., 2002. Dynamic Finland: The Political System and the Welfare State. Helsinki: Finnish Literature Society.

Kurssilla käytetyt opetusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Course exam Tue 3.10.2023 9-10.30
Course retake exam Tue 24.10.2023 13-14.40
Course retake exam Tue 7.11.2023 15-16.30

Kansainvälisyys

Luennot
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti täydennettävä- K5

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 1 op
Ryhmätyöskentely 2 op
Tentti 2 op

Sisällön jaksotus

Well-being in a Changing Society
Weeks 36-43

Week 36
Tue 5.9.2023 (TS)
9:00 - 10:00 Introduction to course and group assignment
10:00 - 11:30 Daily life and well-being
12:30 - 14:00 Marginalization and inequality

Wed 6.9.2023 (TS and KP)
10:30 - 12:00 Group work, teachers involved via Zoom
Groups 3 & 4 (Tiina): https://turkuamk.zoom.us/my/tiinasuni

Week 37
Tue 12.9.2023 (KP)
9:00 - 15:00 Theories of the welfare state. Well-being theories.

Wed 13.9.2023
8.30 - 10.00 Group work independently

Week 38
Tue 19.9.2023 (TS)
9:00 - 11:00 Sustainability
12:00 - 13:30 Group work, teachers involved via Zoom
Groups 3 & 4: Tiina live at Salo campus

Week 39
Tue 26.9.2023 (KP)
9:30 - 11:00 Group work independently
12:00 - 16:00 Measuring well-being, well-being research

Week 40
Tue 3.10.2023 (TS and KP)
09:00 - 10:30 Course exam (TS)
12:00 - 15:00 Group presentations

Week 43
Tue 24.10.2023 (KP)
13:00 - 14:30 Course re-take exam

Changes are possible.

Please note: Participation in all group meetings is compulsory.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tiedä
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
- sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
- hyvinvoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1 Opiskelija tietää
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
H3 Opiskelija osaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät
•sosiaalisten ongelmien historian ja nykypäivän
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
K5 Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.