Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA37-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Heidi Ristseppä
  • Kaija Penttala

Ryhmät

  • PSOSS23V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
  • 20.09.2023 16:00 - 18:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3011
  • 04.10.2023 16:00 - 18:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3011

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki: Gaudeamus
Vaarama, M. ym. 2014. Suomalaisten hyvinvointi 2014. Helsinki: THL.
Karvonen, S. ym. (toim.) 2017. Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Rajavuori, A. (toim.). 2022. Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset ja teoreettinen oppimispäiväkirja 3 op
Ryhmätehtävä ja videoesitelmä/opetusvideo 2 op.
Oppimistehtävä, teoreettinen oppimispäiväkirja sekä ryhmätehtävä ja videoesitelmä ohjeistetaan opintojakson alkaessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautukset:
Videoesityksen palautus 31.10 tai 30.11.2023.
Teoreettisen oppimispäiväkirjan palautus 30.10 tai 30.11.2023.

Mikäli tehtäviä ei ole palautettu annettuihin päivämääriin mennessä, siirtyy kurssin suorittaminen toiselle toteutukselle.

Sisällön jaksotus

opetus keskiviikkoisin 16-18 zoomissa.

20.9. Jakson aloitus, tavoitteet ja tehtävät. Hyvinvointivaltio ja hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (KP)
4.10. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus (HR)


Verkkotapaamiset toteutuvat Zoomissa.
Tarkemmat sisällöt, tehtävät ja palautusaikataulut Itslearningissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoreettinen oppimispäiväkirja, arviointi täydennettävä / T1 - K5.
Verkkokurssi, kestävä kehitys.
Ryhmätehtävä videoesitelmät Suomi 2022, arviointi täydennettävä/hyväksytty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkotapaamisiin ja ryhmätyöskenteleyyn.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Opiskelija ei tiedä
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
- sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
- hyvinvoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
T1 Opiskelija tietää
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
H3 Opiskelija osaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät
•sosiaalisten ongelmien historian ja nykypäivän
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
K5 Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.