Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA37-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

46 - 55

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24
 • 18.01.2024 08:00 - 15:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 19.01.2024 08:00 - 12:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 19.01.2024 12:00 - 16:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 25.01.2024 08:00 - 16:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 26.01.2024 14:00 - 16:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 01.02.2024 08:00 - 12:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 08.02.2024 10:00 - 16:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 09.02.2024 08:00 - 12:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 09.02.2024 09:00 - 11:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 09.02.2024 12:00 - 16:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 15.02.2024 08:00 - 12:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012
 • 29.02.2024 12:00 - 14:00, Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa TH00CA37-3012

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY
Luentomateriaali

Lähdemateriaalia:
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki:Gaudeamus
Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan.Helsinki: WSOY
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Lähiopetusmateriaali ja lähiopetuksessa viitatut lähteet

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti Itsissä
Kaksi uusintamahdollisuutta tarvittaessa. Ensimmäinen noin kahden viikon päästä. Ajankohta sovitaan uusioiden kanssa.

Kansainvälisyys

Luennot 0,5op
Ryhmätyöskentely 1op
Itsenäinen opiskelu 1
tentti 2,5op

Sisällön jaksotus

vko 3
to 18.1 klo 8:15 - 10:00 Jakson aloitus (HR) ja ryhmätyö-opastus (HR) 10.15-11.30 Arki (HR) 12.30-15 Hyvinvointiteoriat (Kaija Penttala)
pe 19.1 klo 8:15 - 9.45 Ryhmät 1,2,3, klo 10-11.30 Ryhmät 4,5,6,7, klo 12-13.30 Ryhmä 8 (opettajat mukana ryhmissä)


vko 4
to 25.1 klo 8.15-11.30 Syrjäytyminen ja eriarvoisuus (HR)
12.30-16 Hyvinvointiyhteiskunnan muutokset (KP)
pe 26.1 Kaikki ryhmät (1-8) itsenäinen työskentely omissa ryhmissä klo 14-16 (ilman opea)

vko 5
to 1.2 klo 8.15-11:30 Kestävä kehitys (HR)
pe 2.2. klo 9-11 Kaikki ryhmät (ilman opea)


vko 6
to 8.2. klo 10-16:00 Hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämän laatu (KP)
pe 9.2 klo 8:00 - 12:00 Ryhmät 1,2,3,5,6,7, ryhmät 4 ja 8
klo 12-16 (opettajat mukana)

vko 7
to 15.2 klo 8:15 - 11:30 Ryhmätöiden esitykset kahdessa ryhmässä. Ryhmät 1,2,3 ja 4 (HR, KP) sekä 5,6,7 ja 8 (MK, TS)

vko 9
to 29.2 Tentti klo 12-14 (KP)
Uusintatentti

Ryhmäjako ja vastuuopettajat: Ryhmät 1,5 Marika Kouki, Ryhmät 2,6 Tiina Suni, Ryhmät 3,7 Heidi Ristseppä, Ryhmät 4,8 Kaija Penttala

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötentti, 1-5
Ryhmätehtävä ( hyväksytty/ hylätty)
PBL-ryhmätyöskentely (hyväksytty /hylätty)