Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA39-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Liisa Pirinen
 • Sirppa Kinos

Ryhmät

 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • 05.10.2023 09:00 - 12:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3009
 • 05.10.2023 14:00 - 16:00, Soteplask lähiopetus info, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 06.10.2023 09:00 - 11:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3009
 • 06.10.2023 12:30 - 15:00, Soteplask-Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 12.10.2023 09:00 - 12:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3009
 • 12.10.2023 13:00 - 16:00, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 13.10.2023 12:00 - 15:00, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 26.10.2023 13:00 - 16:00, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 02.11.2023 13:00 - 16:00, Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 03.11.2023 13:00 - 16:00, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 09.11.2023 13:00 - 16:00, Soteplask seminaari, Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus TH00CM41-3001
 • 10.11.2023 10:00 - 12:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3009

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Juujärvi, S.; Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminena sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Vilen, M. ; Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaalihuoltolaki.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Tenttimateriaali:
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Kirjallisuusperusteinen
Luento-opetusperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 10.11.2023 klo 10-11.30
1. uusintatentti 9.1.2024 9-10. Paikka: teoriatila muunto ICT_C3043 (ICT-City). Ilmoittaudu 2 viikkoa etukäteen sähköpostilla vastuuopettajalle.
2. uusintatentti 4.6.2024 9-10. Ilmoittaudu 2 viikkoa etukäteen sähköpostilla vastuuopettajalle.

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen
Tutkiva oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tentti ja lähiopetus yht. 3op
Sote-Plask 2 op

Sisällön jaksotus

OPINTOJAKSO TOTEUTETAAN LÄHIOPETUKSESSA KAMPUKSELLA (vkot 40-45)

Toteutussuunnitelman sisältöihin muutokset mahdollisia opintojakson alkuun saakka.

5.10.2023 klo 9-12 Jakson aloitus, Ammatillinen vuorovaikutus/ LP, SK.
5.10.2023 klo 14-16 Soteplask aloitus (HUOM! ALOITUSAIKA).

6.10. 2023 klo 9-11 Ammattietiikka LP.
6.10.2023 klo 12.30-15 (HUOM! ALOITUSAIKA) Nita Björklöfin,Nina Rantalaihon ja Sirppa Kinoksen Soteplask-tiimien yhteistä työskentelyä

12.10.2023 klo 9-11.30 SHL ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista SK
12.10. klo 13-16 Sote-Plask -tiimien itsenäistä työskentelyä.

13.10.2023 klo 12-15 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

26.10. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

2.11. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä

3.11. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

9.11. klo 13-16 Soteplask-päätösseminaari (jakautuneena 2 ryhmään)

10.11.2023 Tentti klo 10-11.30 LP.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti T1-K5/hyl.

Sote-Plask hyv./hyl. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä koko opiskelijaryhmän että tiimien työskentelyyn. Reklektiopaperit ja rästitehtävät viimeinen palautuspäivä 18.11.23 (2. palautus 1.12.23 ja 3. palautus 1.5.24).

Hylätty (0)

- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti vuorovaikutukseen Sote-Plask -ryhmässä
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hän ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tietää sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet
- hänellä on puutteita vastuullisuudessa ja aktiivisuudessa osallistuessaan Sote-Plask ryhmään
- hän osaa erottaa ammatillisen vuorovaikutuksen muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hänellä on haasteita soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii vastuullisesti ja aktiivisesti Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä
- hän osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii erittäin aktiivisesti ja vastuullisesti, muita osallistujia huomioiden, Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä kiitettävästi
- hän osaa soveltaa teoriatietoa monipuolisesti käytännön toimintaan