Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA39-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 07.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

46 - 55

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Laura Närvi
 • Meeri Rusi

Ryhmät

 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24
 • 07.03.2024 09:00 - 12:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 07.03.2024 12:00 - 16:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 08.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 14.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 15.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 21.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 22.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 28.03.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 04.04.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 05.04.2024 09:00 - 15:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012
 • 11.04.2024 09:00 - 11:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3012

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista 812/2000.

Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (2011). ETENE-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841

Viikkotehtävien materiaali.

Opetusmenetelmät

ryhmätyöskentely (tiimityöskentely)
yksilötyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.4.2024 klo 9-10.30
1. uusintatentti 30.5.2024 klo 9-10.30
2. uusintatentti 24.10.2024 klo 9-10.30.

Kansainvälisyys

oppimistehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- oppimistehtävät (3 kpl) suoritetaan pienryhmissä, ne puretaan tunneilla
- yksilötentti

Sisällön jaksotus

7.3. 2024 klo 9.00-11.30 Opintojakson aloitus. Meeri Rusi. Viikkotehtävän 1. käynnistys. Jako pienryhmiin. Klo 12.30-15.00 1. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

8.3.2024 klo 9-15.00 1. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

14.3.2024 klo 9.00-11.30 Meeri Rusi. 1. viikkotehtävän purku (ryhmä A). 2. viikkotehtävän käynnistys.
Klo 12.30-15.00 Meeri Rusi. 1. viikkotehtävän purku (ryhmä B). 2. viikkotehtävän käynnistys.

15.3.2024 klo 9-15.00 2. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

21.3.2024 klo 9.00-11.30 Laura Närvi. 2. viikkotehtävän purku (ryhmä A). 3. viikkotehtävän käynnistys.
Klo 12.30-15.00 Laura Närvi. 2. viikkotehtävän purku (ryhmä B). 3. viikkotehtävän käynnistys.

22.3.2024 klo 9-15 3. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

28.3.2024 klo 9-15 3. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

4.4.2024 klo 9.00-11.30 Laura Närvi 3. viikkotehtävän purku (ryhmä A).
Klo 12.30-15.00 3. viikkotehtävän purku (ryhmä B).

5.4.2024 klo 9-15 Itsenäinen työskentely: tenttiin valmistautuminen; reflektiopaperin kirjoittaminen (yksilötyö)

11.4.2024 klo 9.00 - 9.40 Tentti. Meeri Rusi ja Laura Närvi
12.4.2024 Reflektiopaperin palautus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotehtävät 3 op
Tentti 2 op
Viikkotehtävien puruissa läsnäolovelvoite (enintään 1 poissaolo mahdollinen, ja se korvataan omalle ryhmälle)

Hylätty (0)

Alla olevista useampi jää toteutumatta:
- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei tunnista ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän ei tunne sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tunnistaa vain joitakin sosiaalialan sosiaalialan perusarvoja ja ammattieettisiä periaatteita
- hänellä on haasteita havaita ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän tuntee vain pintapuolisesti sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu melko aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tunnistaa joitakin ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä tunnistaa ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä ymmärtää ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä ja tunnistaa niiden aiheuttamia haasteita
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä ja tunnistaa yhtymäkohtia lähialojen lainsäädäntöön
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteet