Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurinen moninaisuus ja kotoutumisen tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA43-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Tiina Laakso
  • Laura Närvi

Ryhmät

  • AVOSOSERK23V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko K23
  • 27.09.2023 14:00 - 16:00, Kulttuurinen moninaisuus ja kotoutumisen tukeminen TH00CA43-3003
  • 11.10.2023 14:00 - 16:00, Kulttuurinen moninaisuus ja kotoutumisen tukeminen TH00CA43-3003

Tavoitteet

• tunnistat kansainvälisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia yhteiskunnallisia, ekologisia ja kulttuurisia tekijöitä
• osaat reflektoida omia arvojasi, asenteitasi ja ennakkoluulojasi
• kykenet yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
• osaat edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi
• osaat tukea maahan muuttaneiden yksilöiden, perheiden ja ryhmien kotoutumista ja toimijuutta
• ymmärrät sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolisensitiivisen työotteen merkityksen

Sisältö

• kulttuurin käsite, sen tasot ja ulottuvuudet
• kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen ohjausosaaminen
• globaali vastuu ja ihmisoikeudet
• suomalaisen maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumista tukeva palvelujärjestelmä
• maahanmuuttoon, syrjintään ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja ennakkotehtävät 1op
Itsenäiset tehtävät 1op
Oppimispäiväkirja 3 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimispäiväkirjan palautus 10.11.2023 ja toinen palautus 8.12.2023

Sisällön jaksotus

MUUTOKSET MAHDOLLISIA JAKSON ALKUUN ASTI!

Tapaamisen verkossa:
27.9. kello 16.15-18.00 Jakson aloitus, tehtävät ja Kulttuurinen moninaisuus sekä kotoutuminen -opetus(LN)
11.10 kello 16.15-18.00 (LN) Maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumisen palvelujärjestelmä

Toteutukseen liittyy myös itsenäistä- ja pienryhmätyöskentelyä, joita ei ole merkitty jakson lukujärjestykseen.

Arviointiasteikko

H-5