Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA48-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

66 - 85

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Katri Viippo
 • Anssi Lähde

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • 16.01.2024 16:00 - 17:00, Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät TH00CA48-3001

Tavoitteet

• tiedät kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskeisiä käsitteitä
• kykenet innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan ja lähialojen kehittämistoiminnassa
• osaat kehittää asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä ja palveluprosesseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita sekä soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työkäytäntöjen kehittämiseksi
• osaat toimia kehittämis- ja tutkimustoiminnan eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
• osaat arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja hyötyä

Sisältö

• tutkimus- ja kehittämisprosessi
• määrällinen ja laadullinen tutkimus, tutkimusaineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
• kehittämistoiminnan menetelmiä, materiaaleja ja aineistoja
• kirjallisuuskatsaus

Sisällön jaksotus

Jakso toteutetaan TERHYn yhteisinä opintoina. Alustana on It's Learning. Jakson suorittaminen ajoittuu tammi-toukokuulle 2024.

Jakson aloitusinfo (ei pakollinen) on 16.1.2024 klo 16-17 verkossa. Zoom-linkki infoon on ITSissä.

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna tehtäviä tehden, materiaaleihin perehtyen ja tentin suorittamalla. ITsin suunnitelmissa on aiheeseen liittyviä, laajuudeltaan eri kokoisia tehtäviä ja niiden työstämiseen tai ratkaisemiseen tarkoitettuja materiaaleja.

Jakson osa-alueet:

1. Orientaatio tutkimus- ja kehittämistoimintaan
2. Johdanto kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
3. Johdanto kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
4. Johdanto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä lähtökohtia ja ohjeita (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet korkeakouluille).
6. Tentti (Jakson arvosana).

Mahdollisia tenttipäiviä on kolme. Tentti on auki 45 min Itsissä em. tenttipäivinä klo 8-23 välillä. Tentti on suoritettava kerralla loppuun, kun sen on tenttipäivänä avannut. Mikäli sinulla on oikeus tentin lisäaikaa, ilmoita tämä ajoissa vastuuopettajille.

Arviointiasteikko

H-5