Siirry suoraan sisältöön

Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA54-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

15 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Olli Toivonen

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22
 • 28.08.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 04.09.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 11.09.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 18.09.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 25.09.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 02.10.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 09.10.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001
 • 16.10.2023 15:00 - 18:00, Luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät TH00CA54-3001

Tavoitteet

• tiedät luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan erilaisia toimintaympäristöjä ja menetelmiä
• osoitat perehtyneisyyttä luontolähtöiseen ohjaus- ja asiakastyöhön sekä niitä ohjaaviin ympäristöä kunnioittaviin periaatteisiin
• ymmärrät luonnon merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa ja tunnistat oman luontosuhteesi
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonto- ja ympäristölähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Sisältö

• luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
• luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan toimintaympäristöt
• erilaiset luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät, tietoisuustaidot suhteessa luontoon
• luontoympäristössä toimiminen, elämyksellisyys ja seikkailu eri ympäristöissä
• luonnosta huolehtiminen terapeuttisena toimintana

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit jakson itslearning alustalla

Opetusmenetelmät

yksilötyöskentely
pienryhmätyöskentely
luento-opetusperusteinen oppiminen
oppimistehtäväperusteinen oppiminen

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely 2 op
Tehtävät 3 op

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit:
- osallistuminen opetukseen
- oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
- seuraavien osaamistavoitteiden saavuttaminen hyväksyttävällä tasolla:
• tunnet luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan erilaisia toimintaympäristöjä ja menetelmiä
• osoitat perehtyneisyyttä luontolähtöiseen ohjaus- ja asiakastyöhön sekä niitä ohjaaviin ympäristöä kunnioittaviin periaatteisiin
• ymmärrät luonnon merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa ja tunnistat oman luontosuhteesi
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonto- ja ympäristölähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Hylätty suoritus:
- osallistuminen opetukseen ei toteudu tai
- oppimistehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti tai
- jaksolle asetetut osaamistavoitteet eivät täyty

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia jakson alkuun saakka.

Huom! Jaksolla käytetään englantia opetuskielenä. Jakson opetus toteutuu osittain kampuksen ulkopuolella. Tämä edellyttää liikkumista kävellen luonto- ja kaupunkiympäristössä sekä pukeutumista säänmukaisiin varusteisiin (esim. ulkovaatteet ja kengät). Jaksolle osallistuminen vaatii liikkumista julkisella liikenteellä tai omalla kulkuneuvolla opetuspaikkoihin, jotka sijaitsevat Turun kaupungin alueella.

******
ma 28.8.2023 klo 15:00 - 18:00 Jakson aloitus: itsenäinen työskentely ennakkotehtävän parissa
ma 4.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Jakson toteutusinfo, ennakkotehtävän purku sekä luento aiheesta luontolähtöisyys ja luontohyvinvointi (Tiina Suni)
ma 11.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Toimintaympäristöt ja menetelmät & seikkailu (Olli Toivonen)

ma 18.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Luontohyvinvointia käytännössä (retki)
ma 25.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Kaupunkiseikkailu
ma 2.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Oppimistehtävän purku: ohjaukset pienryhmille (sijainti: Kupittaan puisto)
ma 9.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Kädentaidot ja luonnonmateriaalit
ma 16.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Itsenäinen tutustuminen jakson teemaan liittyen eläinavusteiseen toimintaan ja vierailun raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi: hyväksytty / hylätty

100% osallistuminen opetukseen (yhden poissaolon voi korvata tehtävillä)

Tehtäväpalautukset: Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti jakson aikataulujen mukaisesti. Kaikki tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävänannon mukaisten sisältökokonaisuuksien käsittelemistä ja ohjeellisen sivumäärän noudattamista.

Opintojakson tehtävät:
1) ennakkotehtävä
2) reflektiivinen oppimispäiväkirja
3) luontolähtöisen toimintahetken suunnittelu ja ohjaus pienryhmälle
4) itsenäinen tutustumiskäynti eläinavusteiseen toimintaan ja vierailun raportointi
5) asiakasryhmäkohtainen luonto- tai ympäristölähtöinen toimintasuunnitelma