Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA59-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Juha Knuuttila

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22
 • 28.08.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 04.09.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 11.09.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 18.09.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 25.09.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 09.10.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 06.11.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001
 • 04.12.2023 17:00 - 18:00, Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus TH00CA59-3001

Tavoitteet

• tunnet sosiaali- ja kasvatusalan yrityksen suunnittelu- ja perustamisprosessin
• hallitset liiketoiminnan kehittämistyön perusteet
• tutustut paikkakuntasi sosiaali- ja kasvatusalan yritystoimintaan
• osallistut sosiaali- ja kasvatusalan liiketoiminnan kehittämiseen

Sisältö

• yrityksen perustamisen vaiheet ja yrittäjän perustiedot
• yritysidea, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
• tuotteistaminen ja tuotekehitystyö
• verkostoituminen ja yhteistyö paikallisten sosiaali- ja kasvatusalan yrityksien kanssa
• oman yrittäjyyden kehittäminen tai yhteistyöyrityksen kanssa toteutettava tuotekehitysyhteistyö

Oppimateriaalit

A. Oman yrittäjyyden kehittämissuunnitelma tehdään internetissä täytettävälle lomakkeelle
B. Mikrokursseilla oppimateriaaleina on runsaasti opettajan ja yhteistyössä työelämän kanssa tuotettua video ja podcast -materiaalia. Nettijulkaisuja selvennetään opintomonisteiden ja Power Point -esitysten avulla.
C. Opiskelijan EduSKY-Tehtävän mukaan suunniteltu materiaali

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely (halutessaan opiskelija voi tehdä opintoja myös tiimityöskentelyä hyödyntäen)
Projektiperusteinen
Työelämäperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija laatii opintojakson opiskelua varten oman yrittäjyyden kehittämissuunnitelman 30.10.2023 mennessä.
Opiskelija suorittaa hyväksytysti omaan tahtiin kolme mikrokurssia ja kurssikohtaiset 3 testiä hyväksytysti 31.12.2023 mennessä.
Opiskelija tekee hyväksytysti oman EduSKY-Tehtävänsä 20.12.2023

Kansainvälisyys

Työelämäyhteydessä oppiminen
Verkko-oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A. Oman yrittäjyyden kehittämissuunnitelma 0,5 op hyv/hyl
B. Mikrokurssit 1.-3. 3 op hyv/hyl
C. Tehtävä 1,5 op, hyv/hyl

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan tulee suorittaa opintojakson kaikki viisi (5) osaa

Sisällön jaksotus

OPISKELUTAPA JA AJOITUS

Haluatko työstää unelmiasi tai löytää niitä työstäsi, siihen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysvalmennus 5 op on sinulle oikea paikka.

Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus opintojakso sopii sekä "teoriassa" yrittäjyydestä kiinnostuneelle sekä omaa liiketoimintaa suunnittelevalle. Opintojakso sopii kaikille sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyydestä kiinnostuneille, koska jakson mikrokursseilla 1. ja 2. perehdytään myös sosiaali- ja kasvatusalaan palvelut ja tuote näkökulmasta. Opiskelun voi toteuttaa oman aikataulunsa mukaan 30.8.-20.12.2023, eikä opiskelu sisällä pakollisia aikaan ja paikkaan sidottuja tapaamisia. Opinnot voi tehdä 100% verkko-opintoina ja omaan tahtiin 4 kk;n aikana. Mikäli haluat ohjausta, työelämäkumppanuutta tai suorittaa jaksoa pari tai tiimityönä, sekin on myös mahdollista.

SISÄLTÖ

A) ITSENÄINEN OPISKELU - EDUSKY-KEHITTYMISSUUNNITELMA
EduSKY-Kehittymissuunnitelma 0.5 OP (14t) 30.8.-30.10.2023
Opiskelija laatii syyskuun 2023 loppuun mennessä internetin lomakkeella oman yhden lukukauden mittaiset yrittäjyysosaamisensa kehittämisen suunnitelman. Opettaja auttaa suunnitelman tekemisessä.
Suunnitelmassa opiskelija
1) valitsee omat henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa,
2) suunnittelee mikrokurssiensa suorittamisen aikataulut sekä
3) suunnittelee millainen EduSKY-tehtävä (katso kohta C.) palvelisi omaa oppimista ja suoritusaikataulua parhaiten.
Opiskelija seuraa (työajanseuranta) ja arvioi syksyn ajan oman suunnitelmansa toteutumista ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
----
B) ITSENÄINEN OPISKELU - EDUSKY-MIKROKURSSIT
3 MIKROKURSSIA: 30.8.-20.12.2023 3 OP (81t)
Opiskelija suorittaa itsenäisesti ja omaan tahtiin seuraavat mikrokurssit. Mikrokurssien osaamisen opiskelija varmistaa mikrokurssin verkkotentillä itselleen sopivana ajankohtana, Arviointi hyväksytty / hylätty.
Mikrokurssi 1. Yritysidea, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma sosiaali- ja kasvatusalalla 1 op
Mikrokurssi 2. Tuote, tuotteistaminen ja tuotekehitystyö sosiaali- ja kasvatusalalla 1 op
Mikrokurssi 3. Yrityksen perustamisen vaiheet ja yrittäjän perustiedot sosiaali- ja kasvatusalalla 1 op
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
----
C) ITSENÄINEN OPISKELU - EDUSKY-TEHTÄVÄ
EduSKY-Tehtävä 1,5 op (40t) 30.8.-20.12.2023
Opiskelija suorittaa omaa osaamistaan ja sen kehittymistä kehittämissuunnitelmansa mukaisen - omaa olemassa olevaa osaamista tai osaamisen kehittymistä tukevan projektin, esim. yhdellä seuraavista tavoista
1. Omavalintainen kirjallisuuteen perehtyminen ja raportointi sovitulla tavalla, esim. 300-400 sivua yrittäjyyskirjallisuutta sisältäen raportoinnin
2. Sosiaalihuollon yritystoimintaan tutustuminen valitsemallaan hyvinvointialueella (internet, sähköposti ja puhelinkeskustelut). Raportointi: esim. video, podcast tai PowerPoint
3. Varhaiskasvatuksen yritystoimintaan tutustuminen valitsemassaan kunnassa / maakunnassa (internet, sähköposti ja puhelinkeskustelut). Raportointi: esim.video, podcast tai PowerPoint
4. Opiskelijan ja sosiaali- tai varhaiskasvatusalan yrityksen/yrityksien yritysvierailut ja/tai yrityksen yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän harjoitustehtävän tekeminen
5. Oman yritysidean kehittäminen liikeideaksi - liiketoimintasuunnitelman tekeminen
6. Kevytyrittäjänä ja ammatinharjoittajana toteutettava (oma myyntitulo) palvelun myynti tai tapahtuman järjestäminen
7. Muu opiskelijan ehdottama, oman yrittäjyyden kehittämistä tukeva projekti
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
----
OPISKELIJAN TUKIA
Opettaja hyväksyy ja ohjaa oman yrittäjyyden kehittämissuunnitelman tekemistä. Opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaustapaaminen syys-lokakuussa. Tapaamisessa käydään läpi kehittämissuunnitelma ja sovitaan tarpeellisista ohjauskäytännöistä. Opiskelija saa halutessaan ohjausta myös opintojakson suorittamiseen syyskuussa viikoittain vapaaehtoisissa ryhmävalmennustapaamisissa. Loka-marraskuussa ohjaustapaamisia järjestetään 1/kk. Vapaaehtoiset ryhmäohjausajat: Ilmoittautuminen tapaamiseen sähköpostitse viimeistään ohjauspäivän aamulla klo 9.00 mennessä.

Ohjausajankohdat:

28.8.2023 klo 17-18
4.9.2028 klo 17-18
11.9.2028 klo 17-18
18.9 klo 17-18
25.9 klo 17-18
9.10 klo 17-18
6.11 klo 17-18
4.12 klo 17-18

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki materiaali, ohjeet ja valmennustapaamisten linkit löytyvät opintojakson itslearning-kurssin yhteydestä.
Ohjaustyö tapahtuu Zoom-verkkoneuvotteluympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Oman EduSKY-kehittymissuunnitelma 30.8-30.10.2023. Hyv/hyl
2. EduSKY-Mikrokurssi 1. testi 30.8.-20.12.2023. Hyv/hyl
3. EduSKY-Mikrokurssi 2. testi 30.8.-20.12.2023. Hyv/hyl
4. EduSKY-Mikrokurssi 2. testi 30.8.-20.12.2023. Hyv/hyl
5. EduSKY-Tehtävän suorittaminen 30.8.-20.12.2023. Hyv./hyl