Siirry suoraan sisältöön

Aikuistyön lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA62-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • 18.01.2024 10:00 - 16:00, Aikuistyön lähtökohdat TH00CA62-3001
 • 08.02.2024 10:00 - 12:00, Aikuistyön lähtökohdat TH00CA62-3001

Tavoitteet

· osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia, analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita ja pystyt osallistumaan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
· osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
· osaat soveltaa teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Sisältö

· sosiaalityön työorientaatiot
· sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön määrittely ja toimintakentät
· hyvinvointi- ja terveyserot
· hyvinvointipalveluiden järjestämisen haasteet

Oppimateriaalit

(1) Karvonen, S., Kestilä, L. & Saikkonen, P. (toim.) 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: THL.
Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/145692

(2) Karjalainen, P., Kivipelto, M., Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö. 1/2021. Helsinki: THL.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142555/URN_ISBN_978-952-343-648-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Vesa, S.; Santalahti, V.; Nieminen, V.; Nikunlaakso, R.; Reuna, K.; Niemi, M.; Ketonen, E-L.; Kouvonen, A.; Lintula, L.; Salo, P.; Luukkainen, K.; Salenius, M. & Oksanen, T. 2020. Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:52. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162555/VNTEAS_2020_52.pdf.
Tenttiin lisäksi luennot (18.1.24).

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Kirjallisuusperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti: To 8.2.2024 klo 10-12 /KRajala
1. uusintatentti: To 28.3.2024 klo 14-16 /SKinos (tarkistettava ja varattava tila)
2. uusintatentti: To 29.8.2024 klo 10-12 /SKinos

HUOM! Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla Sirppa Kinokselle vähintään 2 vk ennen tenttiajankohtaa.

Kansainvälisyys

Tutkiva oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä: Perehdy hyvinvointialueesi (esim. Varha) hyvinvointipalveluiden strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin mittareihin. Varhan ao. linkki päivitetään tänne ennen joulutaukoa. Tee ennakkotehtävä 17.1.24 mennessä. Perehtymisen jälkeen merkitse tehtävä Itslearningissa suoritetuksi.

Sisällön jaksotus

To 18.1.2024 klo 9-10 Opintojakson aloitus KR, SK. 10.15-11.30 Terveyden epätasainen jakautuminen KR. 12.30-14 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus SK.

To 8.2.2024 klo 10-12 Kirjatentti KR kampuksella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä opettajien kanssa sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (4 op) hyl./T1-K5.
Ennakkotehtävä ja luennot 18.1.24 (1 op).

Hylätty (0)

- et tunnista hyvinvointipalveluiden muutossuuntia etkä hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavat rakenteet ja prosessit eri tasoilla jäävät hahmottumatta
- tunnistat heikosti teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tunnistat joitakin hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- hahmotat joitakin epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tiedät teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osoitat ymmärtäväsi epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- osaat arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä ja osaat soveltaa niitä.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.