Siirry suoraan sisältöön

Aikuistyön lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA62-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 27.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

46 - 55

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Sirppa Kinos
 • Anssi Lähde

Ryhmät

 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22
 • 30.01.2024 16:00 - 18:00, Aikuistyön lähtökohdat TH00CA62-3002
 • 13.02.2024 16:00 - 18:00, Aikuistyön lähtökohdat TH00CA62-3002

Tavoitteet

· osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia, analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita ja pystyt osallistumaan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
· osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
· osaat soveltaa teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Sisältö

· sosiaalityön työorientaatiot
· sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön määrittely ja toimintakentät
· hyvinvointi- ja terveyserot
· hyvinvointipalveluiden järjestämisen haasteet

Oppimateriaalit

(1) Kestilä, L. & Karvonen, S. , Saikkonen, P. 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: THL. Saatavilla: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-996-2.

(2) Karjalainen, P., Kivipelto, M., Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö. 1/2021. Helsinki: THL. Saatavilla:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142555/URN_ISBN_978-952-343-648-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Vesa, S.; Santalahti, V.; Nieminen, V.; Nikunlaakso, R.; Reuna, K.; Niemi, M.; Ketonen, E-L.; Kouvonen, A.; Lintula, L.; Salo, P.; Luukkainen, K.; Salenius, M. & Oksanen, T. 2020. Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:52. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162555/VNTEAS_2020_52.pdf

Myös luennot kuuluvat tenttimateriaaliin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. Uusintatenttipäivä: 14.5.2024 klo 16-18.
2. Uusintatenttipäivä: 27.8.2024 klo 16-18.
Ilmoittaudu jakson vastuuopettajalle 2 viikkoa ennen uusintatenttipäivää sähköpostilla.

Kansainvälisyys

Kirjallisuusperusteinen yksilötyöskentely
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tentti (4 op)
Luento-opetus (1 op).

Ennakkotehtävä. Perehdy hyvinvointialueesi hyvinvointipalveluiden strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin mittareihin. Tee ennakkotehtävä ennen viikkoa 4 (ennen 22.1.24) ja merkitse se suoritetuksi Itslearningissa. Esimerkiksi Varhan strategian vuosille 2022-2026 löydät osoitteesta:
file:///C:/Users/skinos/Downloads/Varsinais-Suomen%20hyvinvointialueen%20strategia%202022%20-%202026%20.pdf

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa viikolla 3 (15.1.2024). Tee viimeistään silloin ennakkotehtävä.
Viikko 4: Perehdy Itslearningissa videoluentoon Terveyden epätasainen jakautuminen /Sirppa Kinos.
30.1.2024 klo 16-18 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus /Anssi Lähde.
13.2.2024 klo 16-18 Tentti Itslearningissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu opettajien kanssa sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (4 op), hyl./ T1 - K5

Ennakkotehtävä ja osallistuminen luento-opetukseen (1 op), hyl. / hyv.

Hylätty (0)

- et tunnista hyvinvointipalveluiden muutossuuntia etkä hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavat rakenteet ja prosessit eri tasoilla jäävät hahmottumatta
- tunnistat heikosti teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tunnistat joitakin hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- hahmotat joitakin epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tiedät teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osoitat ymmärtäväsi epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- osaat arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä ja osaat soveltaa niitä.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.