Siirry suoraan sisältöön

Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA63-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 22.02.2024

Ajoitus

22.02.2024 - 11.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Katri Viippo
 • Tiina Laakso

Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • 22.02.2024 09:00 - 15:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 29.02.2024 09:00 - 14:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 07.03.2024 09:00 - 14:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 14.03.2024 09:00 - 15:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 21.03.2024 09:00 - 15:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 28.03.2024 09:00 - 14:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001
 • 04.04.2024 09:00 - 15:00, Aikuistyön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä TH00CA63-3001

Tavoitteet

· tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja sosiaaliturvan
· osaat soveltaa työssä palveluihin ja etuuksiin liittyvää säädöspohjaa
· osaat toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa ja edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa

Sisältö

· aikuissosiaalityön keskeiset asiakasryhmät ja palvelujärjestelmät
· työskentelyä ohjaava säädöspohja
· asiakasryhmien sosiaaliturva
· moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
· sosiaalipalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi sekä kehittäminen

Oppimateriaalit

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 29.6.2021/612

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/palvelujarjestelma

Oppimateriaali oman asiakasryhmän mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän ensimmäinen palautus 11.4.2024.

Toinen palautus 7.9.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja THL väkivaltakurssi 1 op
Oppimistehtävä 4 op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä torstai, aikuistyön 1. moduuli viikoilla 8-15

22.2.2024 Itsenäinen työskentely. Tutustuminen opintojakson tavoitteisiin ja toteutukseen. Oppimistehtävään tutustuminen ja oman asiakasryhmän valinta. THL väkivaltakurssin tekeminen (ohjeistus itsissä).
29.2.2024 klo 9-14 Opintojakson aloitus. oppimistehtävän pienryhmiin jako, orientaatioluento. Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi. TL, KV
7.3.2024 klo 9-14 Palvelujen sisällöt ja niiden hyvinvointimerkitykset - miten arvioidaan vaikuttavuutta ja hyvinvointivaikutuksia? KV
14.3.2024 Oppimistehtävän työstäminen pienryhmissä, pienryhmät kokoontuvat itsenäisesti.
21.3.2024 Oppimistehtävän työstäminen pienryhmissä, pienryhmät kokoontuvat itsenäisesti.
28.3.2024 klo 9-14 Moniammatillinen työskentely. Järjestöjen rooli palveluiden järjestämisessä / TL, KV + vierailijat
4.4.2024 klo 9-15 Oppimistehtävien esitysseminaari: PP-esitys tms. (pakollinen läsnäolo) / TL, KV

11.4.2024 Oppimistehtävän viimeistely ja palautus.

Opintojakson aikana itsenäinen työskentely THLn väkivaltakurssin osalta . Verkkomateriaali ja linkki on ITSissä. THLn kurssin suoritusaika ajoittuu jakson sisälle, kesto n. 5 tuntia. THL lähettää tästä opiskelijalle todistuksen (PDF). Mikäli sinulla on THLn kurssi jo suoritettuna, talleta todistus ITSin palautuslaatikkoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointi K5-Hyl.

Arviointikriteerit: Arviointi T1-K5.
(1) Raportin rakenne ja johdonmukaisuus (tehtävän anto)
(2) Teoreettiset lähtökohdat (taustatieto, käsitteet, lähteet)
(3) Työn sisältö (osiot 1-4 & lähteet)
(4) Pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
(5) Muotoseikat (kieli, AMKn/MESSIn kirjoitusohjeet)

THLn verkkokurssi Hyväksytty

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.