Siirry suoraan sisältöön

Koulu kohtaamispaikkana (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA76-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • 16.01.2024 09:00 - 15:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001
 • 23.01.2024 09:00 - 15:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001
 • 30.01.2024 10:00 - 16:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001
 • 06.02.2024 10:00 - 16:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001
 • 13.02.2024 09:00 - 12:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001
 • 13.02.2024 12:00 - 14:00, Koulu kohtaamispaikkana TH00CA76-3001

Tavoitteet

• tiedät koulun ja oppilaitosten toimintaa ohjaavat säädökset sekä oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet
• tunnistat lasten ja nuorten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vaiheita ja haasteita
• osaat ohjata koulu- ja oppilaitosympäristössä oppilaita erilaisten palveluiden piiriin ja tarjota tukea matalalla kynnyksellä
• tunnistat sosionomin roolin osana koulun moniammatillista työskentelyä

Sisältö

• oppilas- ja opiskelijahuoltotyö
• kouluja ja oppilaitoksia ohjaavat säädökset ja lait
• koulukuraattorin työnkuva peruskoulussa ja toisella asteella
• oppimisen ongelmat ja niissä tukeminen
• koulukiusaaminen ilmiönä

Oppimateriaalit

Tenttikirjat:
Junttila, N. 2015. Kavereita NOLLA. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi

Keltikangas-Järvinen, L. & Mullola, S. 2015. Maailman paras koulu? (e-kirja)

Muuta opetusmateriaalia:

Matilainen, M. 2023. Neurokirjon oppilas. Opettajan ja ohjaajan työkalupakki. Keuruu: PS-kustannus.

Salmela-Aro., K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.

Turkka, H. & Saarholm, J. 2021. Lasten ja nuorten konfliktit. Keuruu: PS-kustannus.:

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä tiistai, 1. moduuli viikoilla 3-15


Lähiopetus tiistaisin klo 9-15. Lisäksi mahdollisesti NEPSY päivä muuna ajankohtana, tarkentuu myöhemmin.

Huom! Muutokset mahdollisia.
************************************************************************************
16.1.2024 klo 9-15.
9-11.30 Jakson aloitus ja tehtävät. (HR ja KP)
12.30-15 Kuraattorityö, yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto (KP).

23.1 klo 9-15. Hevarikoulutus /Johanna Kainulainen ja Sanna Inkiläinen(HR) ZOOMISSA

30.1.2024 klo 10-16.
Motivaatio, sisäiset ja ulkoiset tavoitteet nuorten kanssa työskennellessä (KP)

6.2.2024 klo 10-12.15. Koululainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö koulussa (KP)
13-15.30 Tutkimustietoa koulumaailman käytännöistä ja kouluhyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja muualla maailmassa (KP)

13.2.2024 9-14 Tentti ja reflektio kurssista (HR)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.