Siirry suoraan sisältöön

Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA77-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • 27.02.2024 09:00 - 15:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001
 • 05.03.2024 10:00 - 16:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001
 • 12.03.2024 09:00 - 14:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001
 • 19.03.2024 09:00 - 15:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001
 • 26.03.2024 09:00 - 15:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001
 • 02.04.2024 10:00 - 15:00, Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa TH00CA77-3001

Tavoitteet

• tiedät, mistä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointi rakentuu ja mitkä ovat hyvinvoinnin haasteet
• opit tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö

• kouluikäisten ja opiskelijoiden hyvinvointi
• nuorten mielenterveys- ja kriisityö
• minäkuva ja käsitys itsestä oppijana ja ihmisenä
• toiminnallisen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi koulussa tai oppilaitoksessa

Oppimateriaalit

Norrena, J. 2019. Oman oppimisen kapteeni. Keuruu: PS-kustannus.

Ojanen, M. 2011. Minä ja muut - itsetuntemuksen kirja. Helsinki: Kirjapaja.

Ratner, H., & Yusuf, D. 2021. Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Keuruu: Lyhytterapiainstituutti Oy (suomennos).

Salmela-Aro. K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä tiistai, 1. moduuli viikoilla 3-15


Lähiopetus tiistaisin klo 9-15.
***********************************************************************************************
27.2.2024. klo 9.00-15.00 (HR)
Jakson aloitus;
9-11.30 Justyna Siemionow, Associate Professor
12.30-15 projektin valmistelu, mukana opinto-ohjaajat Heidi Autero ja Mia Wikström /Kerttulin lukio

***********************************************************************************************
5.3.2024. klo 10.00-12.30 Vahvuusperustainen työote (KP)
13.15 -15.00 Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta (KP)
***********************************************************************************************
12.3. klo 9-14 Kerttuliprojektin ohjaussuunnitelmien valmistelu, toiminnalliset kokeilut ja niiden yhteinen arviointi, käsittely
(HR)
***********************************************************************************************
19.3. klo 9.00-15.00 (HR)
Tuutorkoulutus seuraavan syksyn tuleville tuutoreille suunnittelupäivä. Suunnittelupäivä oman parin/ryhmän kanssa. Suunnittelua omassa tilassa, opettajalta ajat varattavissa ohjaukseen.

***************************************************************************************
26.3 klo 10.00-15.00 Minäkuva ja käsitys itsestä oppijana ja ihmisenä (KP)
*********************************************************************************************
2.4. klo 10-15
Klo 10-12 Projektien esittelyt ja vertaisreflektio tiimien kesken (KP)
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-15 Kirjapiirit oppimistiimeissä, mikäli niitä ei ole vielä pidetty aikaisemmin.
*********************************************************************************************
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.