Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön projektiharjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA87-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaarina Rajala
 • Katri Viippo
 • Meeri Rusi

Ryhmät

 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23
 • 30.08.2023 09:00 - 15:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 06.09.2023 08:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 04.10.2023 09:00 - 13:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 04.10.2023 10:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 11.10.2023 08:00 - 14:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 09.11.2023 08:00 - 10:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 29.11.2023 08:00 - 10:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 29.11.2023 08:00 - 10:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 13.12.2023 09:00 - 11:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006
 • 13.12.2023 09:00 - 11:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CA87-3006

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali täydentyy.
Asiakasryhmäkohtaista ja projektityöskentelyyn liittyvää lähdemateriaalia löytyy harjoitteluohjeesta.
Opiskelijat etsivät myös itse lähdemateriaalia tietokannoista ja kirjastosta.

Korte H & Myllyrinne K 2017 tai 2022. Ensiapu. Punainen Risti. Otavan Kirjapaino Oy.
Muut ensiapuun liittyvät materiaalit nähtävissä Itslearning -ympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensiavun tietotesti 18.10.23 klo 8.15-8.30
2. rästikerta on 18.12.23 klo 8.15-8.30

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voimassa olevalla EA1- tai EA2- todistuksella/kortilla opiskelija saa ensiapuosuuden ahotoiduksi.
Yhteys opettajaan lukukauden alussa 2023 tarkemman toimintaohjeen saamiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiharjoittelu 4 op = 108 t hyväksytty / hylätty
Ensiapu 1 op = 27 t hyväksytty / hylätty

Sisällön jaksotus

Toteutuu viikot 35-51 pääsääntöisesti keskiviikkona (ryhmien omia ohajauskertoja voi olla muinakin päivinä toimeksinatajasta riippuen).

Läsnäolovelvollisuus projektin kokoontumisissa ja esityksissä.

30.8.2023 9.30-14.00 Aloitus: Jakson tavoitteet, sisältö, asiakasryhmät, suunnitelmat ja sopimukset MR, KV
14.15-16.00 Ryhmien itsenäinen työskentely: Oman ryhmän suunnitelman aloitus.

6.9.2023. klo 8.15 – 9.45 (KR) Perehdytys ensiapuun ja ennakkotehtävän anto harjoituksiin.

HUOM! Vaihtoehtona on tehdä Ensiavun perustaidot 1 op täysin itsenäisesti avoimen amk:n kautta nonstop-kurssina jo ennen jakson alkua. Silloin hyväksytty suoritus siirtyy HOPSin ulkopuolisiin opintoihin. Tästä suorituksesta pitää tiedottaa koulutusvastaavaa (OT), joka siirtää suorituksen oikeaan paikkaan. KR

klo 10.15 - 13:00 Tiimityö ja ammatillinen vuorovaikutus - asiakasryhmät. KV
klo 13.30 - 16:00 Itsenäinen työskentely

13.9.2023 klo 8-16 Itsenäinen ryhmien työskentelyn päivä. Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projektisuunnitelmaa työstäen (projektityöskentelyn ja asiakasryhmän tietoperusta). Opiskelijat varaavat itse tilat tarvittaessa

29.9.2023 Ohjaussuunnitelman palautus ITSiin

4.10.2023
9.00 - 10.00 Asiakasryhmät ja ohjaaminen. MR
10.15-11.30 Ohjaussuunitelmien esittäminen kahdessa ryhmässä. MR, KV
Sopimusten tilanne ja opiskelijoille epäselvät asiat MR, KV

Viikot 41-47 (9.10.-25.11.2023) Asiakasryhmäohjaukset joka keskiviikko yhteensä KUUSI kertaa.
HUOM! Ohjauspäivä voi olla myös joku muu harjoittelupaikalle sopiva arkipäivä.

11.10.2023. klo 8:15 - 9:45 (KR) Ensiapu ryhmä A KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
11.10.2023 klo 10 - 11:30 (KR) Ensiapu ryhmä B KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
11.10.2023 klo 12.30-14 (KR) Ensiapu ryhmä C KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

18.10.2023 klo 8.15 - 8.30 (KR) EA-tietotesti (ITS-ympäristö) KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

29.11.2023 klo 8.00-9.45 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 1. (PP-esitykset). MR, KV
13.12.2023 klo 9.00-11.30 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 2. (PP-esitykset). KV

13.12.2023 Ohjausraporttien palautus ITSiin. Arviointi tehdään 20.12.2023 mennessä (kun kaikki dokumentit palautettu 13.12. mennessä)

Jos tarvitset arvioinnin marraskuussa (polkuopinnot, tutkintoon haku), tee ja palauta ohjauraportti ja tuntilomakkeet marraskuun alkuun mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensiavun perustaidot (15 h) on mahdollista suorittaa joko a) täysin itsenäisesti nonstop kurssina avoimen amk:n kautta syksyllä milloin vain (tai jakson Itslearning -ympäristössä 31.10.2023 mennessä) b) ohjatusti sisältäen käytännön ensiapuharjoitukset ja tietotestin 18.10.2023 mennessä.
Vaihtoehtoiset jakson suoritustavat esitellään ke 6.9.2023 klo 8.15-9.45.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Hän tekee henkilökohtaista työajan seurantaa 4 op = 108 h harjoittelun osuus
Ensiputehtävät ja tietotesti = 27 h

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Aktiivinen osallistuminen asiakasryhmän ohjaamiseen
- Hyväksytty ryhmän projektisuunnitelma ja projektiraportti.
- Hyväksytty itsearviointilomake ja työaikaseuranta.

- Opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa asiakastyön lähtökohdista käsin.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista vuorovaikutusta ja ohjausta.
- Opiskelija osaa toimia projektityöskentelyssä ryhmän vastuullisena jäsenenä.
- Opiskelija osaa analysoida projektityöskentelyn vaiheita ja projektiryhmän toimintaa.
- Opiskelija osaa tuottaa projektityöskentelyn edellyttämiä kirjallisia tuotoksia.
- Opiskelija tietää ensiavun perusteet ja on suorittanut kaikki annetut tehtävät hyväksytyst

Ensiapu:
- itsenäisessä vaihtoehdossa tietotestit: hyv/hyl
- osittain aikataulutetussa suorituksessa käytännön harjoitukset: hyv/hyl, tietotesti: hyv/hyl