Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön harjoittelu / Client work training (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA88-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Olli Toivonen
 • Päivi Myllymäki

Ryhmät

 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22
 • 20.09.2023 14:00 - 16:00, Asiakastyön harjoittelu / Customer work training TH00CA88-3004
 • 15.11.2023 14:00 - 16:00, Asiakastyön harjoittelu / Customer work training TH00CA88-3004
 • 18.12.2023 08:00 - 10:00, Asiakastyön harjoittelu / Customer work training TH00CA88-3004

Tavoitteet

• perehdyt ohjatusti sosionomin työhön sekä asiakastyön työtapoihin ja -menetelmiin
• tunnistat erilaisten elämäntilanteiden merkityksen ja osaat tukea asiakasta hänen arjessaan
• ymmärrät asiakasprosessin eri vaiheet ja osaat ohjata asiakasta tavoitteellisesti ja eettisesti
• harjaannut työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä
• tunnet harjoittelupaikkasi perustehtävän
• osaat toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja arvioida niiden toteutumista
• osaat soveltaa sosiaali- ja kasvatusalan teoriatietoa asiakastyössä ja omassa toiminnassasi

Sisältö

• harjoittelu mm. sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, nuoriso- tai maahanmuuttajatyön eri toimintayksikössä (julkinen, yksityinen tai kolmas sektori)
• asiakkaan dialoginen kohtaaminen ja ohjaaminen
• omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
• harjoittelupaikan toimintaympäristöön perehtyminen ja sen paikallistaminen palvelujärjestelmässä
• ammattieettisten periaatteiden toteutumisen pohdinta

Opetusmenetelmät

Individual learning
Group discussions

Kansainvälisyys

Individual learning
Group discussion

Sisällön jaksotus

Training period: Weeks 44-50

NOTE! Itslearning Basecamp for PSOSS22EN is use for Client work training


20.9. 14.00-15.30 Training info
- training plans (returned to its 4 weeks before training begins) and other documents (criminal record extract)
- Practical training instructions and assignments. Reporting.

15.11. 14.00-15.30 Mid training meeting

18.12. 08.30-10.00 Training feedback and reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

This course runs in Basecamp (itslearning)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Practical training report Approved/Fail
Work hours confirmed in Sun Harkka
Evaluations in Sun Harkka Approved

Esitietovaatimukset

Asiakastyön harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli asiakastyön projektiharjoittelusta on suoritusmerkintä.