Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA88-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaija Penttala
 • Liisa Pirinen
 • Laura Närvi
 • Katariina Felixson

Ryhmät

 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • 22.11.2023 14:00 - 16:00, Asiakastyön harjoittelu TH00CA88-3005
 • 15.12.2023 09:00 - 11:00, Asiakastyön harjoittelu TH00CA88-3005
 • 15.12.2023 11:00 - 12:00, Asiakastyön harjoittelu TH00CA88-3005

Tavoitteet

• perehdyt ohjatusti sosionomin työhön sekä asiakastyön työtapoihin ja -menetelmiin
• tunnistat erilaisten elämäntilanteiden merkityksen ja osaat tukea asiakasta hänen arjessaan
• ymmärrät asiakasprosessin eri vaiheet ja osaat ohjata asiakasta tavoitteellisesti ja eettisesti
• harjaannut työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä
• tunnet harjoittelupaikkasi perustehtävän
• osaat toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja arvioida niiden toteutumista
• osaat soveltaa sosiaali- ja kasvatusalan teoriatietoa asiakastyössä ja omassa toiminnassasi

Sisältö

• harjoittelu mm. sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, nuoriso- tai maahanmuuttajatyön eri toimintayksikössä (julkinen, yksityinen tai kolmas sektori)
• asiakkaan dialoginen kohtaaminen ja ohjaaminen
• omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
• harjoittelupaikan toimintaympäristöön perehtyminen ja sen paikallistaminen palvelujärjestelmässä
• ammattieettisten periaatteiden toteutumisen pohdinta

Oppimateriaalit

Raportissa tulee käyttää edeltävien opintojaksojen kirjallisuutta sekä muuta mahdollista aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Pienryhmätapaamiset
Ohjattu harjoittelu työpaikalla
Henkilökohtainen ohjaustapaaminen opiskelijan & työpaikkaohjaajan kanssa
Raportin kirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä löytyy Messistä

Sisällön jaksotus

Syksyn avaus 13.9.2023 kello 12.00-15.00 ja harjoittelun info / KOKO RYHMÄ YHDESSÄ
Tutustu ennakkoon Messin Asiakastyön harjoitteluohjeeseen ennen tapaamista ja kirjaudu Sun Harkka- harjoitteluohjelmaan.

- ke 22.11.2023 klo 14.00 -16.00 harjoittelun väliohjaus omissa tuutor-ryhmissä oman opettajan johdolla.

- pe 15.12. klo 9.00- 11.00 Kampuksella harjoittelun loppupalaute omissa tuutor-ryhmissä ja lukukauden päätös KOKO RYHMÄ klo 11-12 ja tämän jälkeen yhteinen lounas halukkaille.

Harjoittelun aikana yksi opettajan ohjauskeskustelu opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Asiakastyön harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli asiakastyön projektiharjoittelusta on suoritusmerkintä.