Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön ammatillinen osaaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA95-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Marjatta Häsänen

Ryhmät

  • AVOKATIK24
    Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Kätilö (AMK) on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntija. Kätilö ohjaa ja hoitaa naista ja koko perhettä elämänkulun eri kehitysvaiheissa ja terveydentilan muutos- ja häiriötilanteissa. Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotyössä. Kätilö toimii sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Kätilö työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa julkisella ja yksityissektorilla tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Koulutuksen sisältö

Sisältö

Kätilökoulutuksessa opiskelet teoriaopinnot (30 op) ja niihin liittyvät koulussa toteutuvat prekliiniset harjoittelut kevätlukukaudella 2022. Oppimismenetelminä käytetään monipuolisesti verkko- ja lähioppimisympäristöjä, oppimistehtäviä, pari- ja ryhmätöitä, työpajoja ja simulaatioita. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja opiskelijana sinun on varauduttava siihen, että puolessatoista vuodessa suoritettavat kätilötyön opinnot edellyttävät tiivistä sitoutumista opiskeluun. Teoriapintojen jälkeen opinnot jatkuvat kätilötyön kliinisessä harjoittelussa 2013/55/EU direktiivien mukaisissa harjoitteluympäristöissä (60 op). Nämä opinnot toteutuvat alkaen elokuusta 2022 ja jatkuvat koulutuksen päättymiseen asti keväällä 2023.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, osaamisen jakaminen, sähköiset opiskelua tukevat järjestelmät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOPS-kehityskeskustelu, tutoropettajan ryhmäohjaustunnit, ryhmätapaamiset
2 op= 2x 27 h , yhteensä 54 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Vk 2 8.1.24 alkaen, koko kevätlukukauden. Tarkempi aikataulu selviää lukujärjestysten julkistamisen jälkeen. Muutokset mahdollisia.
Ryhmätapaamiset Kupittaan kampuksella Turussa tai etänä.
Opintoja tukevat infot sekä hops-keskustelut.
Osaamisen jakaminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its Learning oppimisalusta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty