Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CI68-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Sanna Virtanen

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 15.09.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002
 • 26.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002
 • 02.10.2023 12:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002
 • 09.10.2023 10:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002
 • 30.10.2023 12:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002
 • 14.11.2023 08:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia TH00CI68-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata
- ihmisen elimistön normaalitoiminnot ja –rakenteet

Sisältö

Solu, kudokset, iho, hermosto, sydän ja verenkierto, veri, hengityselimistö, ruuansulatuselimistö, virtsaelimistö, endokriininen järjestelmä ja sukupuolielimistöt.

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 1.12.23 (klo 12-14)
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 8.12.23 (klo12-14)
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 19.12.23 (klo 12-14)

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäiset tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luentoja ja lähiopetusta 12 x 2 tuntia
itsenäinen opiskelu 3 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle 3 op:
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5