Siirry suoraan sisältöön

Hematologia 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CI69-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Anniina Friman

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 24.08.2023 08:00 - 12:00, ITSENÄINEN Hematologia 1 -ennakkotehtävä TH00CI69-3001
 • 31.08.2023 09:00 - 12:00, Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 04.09.2023 08:00 - 10:00, Teoria Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 08.09.2023 09:00 - 12:00, Teoria Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 26.09.2023 10:00 - 12:00, Teoria Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 04.10.2023 09:00 - 12:00, ETÄNÄ Teoria Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 24.10.2023 08:00 - 10:00, Teoria Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 03.11.2023 08:00 - 10:00, Tentti Hematologia 1 TH00CI69-3001
 • 08.11.2023 12:30 - 16:00, ITSENÄINEN Hematologia 1 TH00CI69-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaahemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja hematologisen laboratorion laatujärjestelmän.

Sisältö

Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi.

Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.

Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi, retikulosyyttilaskenta. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.

Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

Oppimateriaalit

Pärjäät kurssin aikana jaetulla materiaalilla, mutta halutessasi voit hyödyntää lisänä seuraavaa teosta:

Porkka, K., Lassila,R., Remes, K., Savolainen, E-R. (toim.) 2015. Veritaudit. 4. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Opintojakson sisältöä teoksessa:
1 Verisolujen tuotanto ja säätely
2 Veren hyytyminen ja fibrinolyysi
5 Verinäytteet ja morfologiset tutkimukset (vain hematologiset lab.tutkimukset)
8 Hyytymistutkimukset

Opetusmenetelmät

3op= 81h opiskelijan työtä
läsnäolo tunneilla, suunnitellut itsenäiset opinnot, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.
Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

29.11.2023
11.12.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op= 81h opiskelijan työtä.
Koostuu luennoista, itsenäisistä, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.

Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa ja ymmärtää hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaa ja ymmärtää hemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja ymmärtää hematologisen laboratorion laatujärjestelmää

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti lähitoteutuksessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutus arvioidaan numeraalisesti tentin arvosanan perusteella. Lisäksi opintojakson viikoittaisista tehtävistä tulee suoriutua hyväksytysti.
Myöhästyneet/tekemättömät tehtävät vähentävät tentin pisteitä 0,5p/tehtävä.

Teoria integroituu tiiviisti BCLW3 opintojakson kanssa ja kyseisen osuuden hyväksytty suoritus edellyttää koko kokonaisuuden hallintaa.

Teoria-luennoilla läsnäolo suositeltavaa, mutta poissaolo tapauksissa luentomateriaaliin tutustuminen on edellytyksenä seuraavaan laboraatioon osallistumisessa