Siirry suoraan sisältöön

Ensiavun perustaidot (nonstop) (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CJ58-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Kaarina Rajala

Ryhmät

  • VAVA2324
    Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja tietää miten toimia

- onnettomuustilanteissa
- sairauskohtausten sattuessa
- pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa

Sisältö

-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja ensiapu
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 30.06.2024 asti.

Kansainvälisyys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen teoriaan tutustuminen, harjoittelu ja tietotestien 1- 4 hyväksytty suorittaminen = 27t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: kaikki tietotestit on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: kaikkia tietotestejä ei ole suoritettu hyväksytysti

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa ja osaa toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtautausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa.
-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja toimiminen
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: nonstop@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso avioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien tietotestien suorittamista hyväksytysti.
Tietotesti 1: hyv/hyl
Tietotesti 2: hyv/hyl
Tietotesti 3: hyv/hyl
Tietotesti 4: hyv/hyl

Hylätty (0)

Hyväksytty: kaikki tietotestit on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: kaikkia tietotestejä ei ole suoritettu hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja