Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuus toimintaterapiassa (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL61-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 20.09.2023 09:00 - 10:30, Info, Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3002
 • 26.09.2023 08:15 - 15:00, MOHO_Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3002
 • 05.10.2023 09:00 - 15:45, CMOP-E ja Toimintaterapian teoria_Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3002
 • 10.10.2023 08:15 - 14:00, Näyttö_Toiminnallisuus toimintaterapiassa ja Toiminta ihmisen elämässä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon,
• kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan.

Sisältö

Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto
Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaali löytyy verkkoympäristöstä (It's Learning).

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä tiimipäivinä(lähipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan mahdollisuuksien mukaan ja yksilöllisesti sopien osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Tiimioppimisen ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta, opintojakson tehtävien ohjeistus ItsLearning ympäristöstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t opiskelijan työtä vastaa 1op. 4op= 108t. Lähipäivät 22t
Itsenäistä työskentelyä 86t sisältäen:
Ennakkotehtävät tiimipäiviin.
Tiimireflektio yhdistettynä Toiminta ihmisen elämässä -opintojaksoon.

Ohjeistus teemoihin liittyvistä oppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
7t Teema1. Toiminnallisuus inhimillisen toiminnan mallin (MOHO) mukaan, Heli
5t Teema 2.Toiminnallisuus kanadalaisen toiminnallisuuden mallin (CMOP-E) mukaan, Ankku
2t Teema 3. Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto, Ankku
6-8t Näyttö

Tarkemmat tiimipäivien sisällöt löytyvät ITSLearning -oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
CMOP-E ja Teoriaosuuden ennakkotehtävät-> hyväksytty/ hylätty
MOHO:n ennakkotehtävä +/- 1numero
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1numero
Näyttö +/- 1numero
Tiimireflektio skaalalla 0-5 arviointikehikon mukaisesti

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointkehikko löytyy KOTE 2 kansiossa