Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuus toimintaterapiassa (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL61-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Heli Arokki
  • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

  • MTOIMK24
    Toimintaterapeutti
  • 07.03.2024 08:15 - 14:00, Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3003
  • 08.03.2024 09:00 - 15:00, Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3003
  • 11.03.2024 10:00 - 15:45, NÄYTTÖ_Toiminnallisuus toimintaterapiassa TH00CL61-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon,
• kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan.

Sisältö

Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto
Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaali löytyy verkkoympäristöstä (It's Learning).

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä tiimipäivinä(lähipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Tiimioppimisen ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta, opintojakson tehtävien ohjeistus ItsLearning ympäristöstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t opiskelijan työtä vastaa 1op. 4op= 108t. Lähipäivät 16t ja itsenäistä työskentelyä 92t.

Ohjeistus teemoihin liittyvistä oppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä

Sisällön jaksotus

2t Info
2t Teema Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto, Ankku
4t Teema Toiminnallisuus kanadalaisen toiminnallisuuden mallin (CMOP-E) mukaan, Ankku
6t Teema Toiminnallisuus inhimillisen toiminnan mallin (MOHO) mukaan, Heli
4t Näyttöpäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
CMOP-E ja Teoreettinen tieto ennakkotehtävät-> hyväksytty/ hylätty
MOHO:n ennakkotehtävä +/- 1numero
Aktiivisuus näytössä ja tiimipäivissä +/- 1numero
Tiimityöskentelyn itse- ja vertaisarviointi +/- 1numero
Tiimireflektio 0-5 (tehdään yhd. Toiminta ihmisen elämässä opintojaksoon)
Tiimireflektion itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointkehikko löytyy ryhmänne kotipesästä ITSLearingistä.