Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden arviointi (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL62-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 12.10.2023 12:30 - 15:45, Hyvät arviointikäytännöt_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3002
 • 24.10.2023 08:15 - 11:45, COPM_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3002
 • 31.10.2023 08:15 - 14:00, OSA_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3002
 • 02.11.2023 08:15 - 14:00, WRI ja WEIS_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3002
 • 07.11.2023 09:00 - 15:00, Mohost_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää arviointiin liittyviä käytäntöjä ja vaikuttavia tekijöitä sekä eettisiä periaatteita,
• tunnistaa toiminnallisuuden arviointimahdollisuuksia,
• käyttää tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä arvioidessaan asiakkaan toimintaa,

Sisältö

Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy ITS Learningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä
Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t= 1op; 4op= 108t josta tiimityöskentelyä lähipäivissä on 30t.
Itsenäistä työskentelyä 78t sisältäen ennakkovalmistautumisen tunneille ja reflektion pareittain.

Reflektiopaperi tehdään toiminnallisuuden arviointi ja toiminnallisuuden arviointi käytännössä opintojaksojen sisällöistä. Tarkempi ohjeistus löytyy ITS Learningistä.

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
4t Teema Hyvät arviointikäytännöt, Anu
4t Teema COPM, Ankku
6t Teema OSA, Anu
4t Teema WRI ja WEIS, Ankku
6t Teema MOHOST Ankku ja Anu
4t Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Reflektiopaperi pareittain, joka käsittää sekä Toiminnallisuuden arviointi ja Toiminnallisuuden arviointi käytännössä -opintojaksot (poislukien ravitsemuksen ja EA, mikrobiologian ja aseptiikan osuudet) arvioidaan asteikolla hyl-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itseis- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa