Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden arviointi (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL62-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti
 • 12.03.2024 08:15 - 09:45, INFO_Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3003
 • 04.04.2024 08:15 - 15:45, Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3003
 • 05.04.2024 08:15 - 15:45, Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3003
 • 08.04.2024 10:00 - 15:45, Toiminnallisuuden arviointi TH00CL62-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää arviointiin liittyviä käytäntöjä ja vaikuttavia tekijöitä sekä eettisiä periaatteita,
• tunnistaa toiminnallisuuden arviointimahdollisuuksia,
• käyttää tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä arvioidessaan asiakkaan toimintaa,

Sisältö

Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy ITS Learningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä
Poissaolot tiimipäivistä tulee osoittaa opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t= 1op; 4op= 108t josta tiimityöskentelyä lähipäivissä on 22t. Itsenäistä työskentelyä 86t.

Itsenäistä työskentelyä muistiinpanot / omat pikaohjeet OSA, COPM, WRI, MOHOST ja WEIS arviointimenetelmien käytöstä.

Opintojakson päätteeksi tehdään reflektiopaperi toiminnallisuuden arviointi ja toiminnallisuuden arviointi käytännössä opintojaksojen sisällöistä. Tarkempi ohjeistus löytyy ITS Learningistä.

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
4t Teema Hyvät arviointikäytännöt
4t Teema OSA
4t Teema WRI ja WEIS
4t Teema COPM
6t Teema MOHOST

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:

Reflektiopaperi parityönä arvioidaan asteikolla hyl-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä
itseis- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa