Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL63-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Koskela
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen

Vastuuopettaja

Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 24.10.2023 12:30 - 15:45, COPM_harj._Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 03.11.2023 10:00 - 11:30, RAV/Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 06.11.2023 08:00 - 11:30, RAV/Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 09.11.2023 09:00 - 15:00, MOHOST_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 21.11.2023 08:00 - 11:30, RAV/ Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 28.11.2023 10:00 - 11:30, WRI ja WEIS_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 28.11.2023 12:30 - 15:45, COPM_palaute_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 30.11.2023 08:15 - 11:45, Näyttö_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002
 • 01.12.2023 08:00 - 14:00, Ensiapurastit, Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja kuvata yksilön toiminnallisuutta,
• toimia ensiaputilanteissa sekä tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita,
• tunnistaa terveyttä edistävän ruokavalion perusteita ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön.

Sisältö

Asiakkaan toiminnallisuuden arviointi ja kuvaaminen
Hätäensiapu sekä mikrobiologia ja aseptiikka
Terveyttä edistävä ruokavalio eri ikäryhmissä

Oppimateriaalit

RAV: Its-alustalla, käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä: Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, tiimityöskenteyä tiimipäivissä (lähipäivissä) ja käytännön toteutusta. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä.

Ravitsemus: Keskusteleva etä- ja lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Ravitsemus etä- ja lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä eli 5op on yht- 135t, josta

EA, aseptiikka ja mikrobiologia 1op

RAV 1,5 op, joista opetustunteja 10 ja loput ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua

Toiminnallisuuden arvioinnin harjoittelu 2,5op x 27t= 67,5t, josta lähiohjausta 16t, itsenäistä työskentelyä 51,5t

Sisällön jaksotus

Ravitsemus, Johanna Kurtti
Sisältöalueena: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Ravitsemus eri ikäkausina. Tunnit viikoilla 44-47.

Toiminnallisuuden arviointien käytännön harjoittelu:
4h Toiminnallisuuden arviointi COPM:lla. Ankku ja Anu. Haastattelujen toteutus viikoilla 44-47
6h Taitojen arviointi havainnoimalla, Ankku ja Anu
4h Toiminnallisuuden arvioinnin -palautteiden läpikäyminen, Anu
2h WRI ja WEIS arviointien purku, Ankku

Hätäensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka, Jaana Koskela

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RAV, hyväksytty/hylätty: ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksytty suorittaminen

Toiminnallisuuden arvioinnin harjoittelu hyväksytty/hylätty sisältäen COPM haastattelut ja palautteet, WRI ja WEIS- työkyvyn arviointi ja palautekeskustelu sekä MOHOST videoanalyysit

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi