Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL63-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Johanna Kurtti
 • Jaana Koskela
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti
 • 06.03.2024 08:15 - 11:30, RAV /Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 22.03.2024 08:00 - 12:00, Ensiapurastit, Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 09.04.2024 08:15 - 15:45, Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 02.05.2024 12:30 - 15:45, Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja kuvata yksilön toiminnallisuutta,
• toimia ensiaputilanteissa sekä tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita,
• tunnistaa terveyttä edistävän ruokavalion perusteita ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön.

Sisältö

Asiakkaan toiminnallisuuden arviointi ja kuvaaminen
Hätäensiapu sekä mikrobiologia ja aseptiikka
Terveyttä edistävä ruokavalio eri ikäryhmissä

Oppimateriaalit

RAV: Its-alustalla, käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä: Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, tiimityöskenteyä tiimipäivissä (lähipäivissä) ja käytännön toteutusta. Kyseessä on harjoittelu, jolloin kaikki lähipäivät ovat pakollisia ja ne toimivat samalla osaamisnäyttönä.

Ravitsemus: Keskusteleva etä- ja lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Ravitsemus etä- ja lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

RAV 1,5 op, joista opetustunteja 8 ja loput ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua

EA, aseptiikka ja mikrobiologia 1op

Sisällön jaksotus

Ravitsemus:
Rvitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Ravitsemus eri ikäkausina. Tunnit viikoilla 6-10.

Toiminnallisuuden arviointien käytännön harjoittelu:
6h Taitojen arviointi havainnoimalla
2h Toiminnallisuuden arvioinnin toteutuksen perehdytys

Arviointimenetelmien käytännön harjoittelu viikot 15-17

2h Toiminnallisuuden arvioinnin -palautteiden läpikäyminen
2h WRI ja WEIS arviointien purku

Ensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RAV, hyväksytty/hylätty: ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksytty suorittaminen
Ensiapu:
Tehtävät HKS/HYL
Ensiapurastit HKS/HYL

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi