Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL63-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Koskela
 • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti
 • 07.02.2024 08:15 - 11:30, RAV /Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 06.03.2024 08:15 - 11:30, RAV /Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 22.03.2024 08:00 - 12:00, Ensiapurastit, Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 09.04.2024 08:15 - 15:45, MOHOST käytännön harjoittelu_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003
 • 02.05.2024 12:30 - 15:45, COPM ja WRI / WEIS palaute_Toiminnallisuuden arviointi käytännössä TH00CL63-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja kuvata yksilön toiminnallisuutta,
• toimia ensiaputilanteissa sekä tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita,
• tunnistaa terveyttä edistävän ruokavalion perusteita ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön.

Sisältö

Asiakkaan toiminnallisuuden arviointi ja kuvaaminen
Hätäensiapu sekä mikrobiologia ja aseptiikka
Terveyttä edistävä ruokavalio eri ikäryhmissä

Oppimateriaalit

RAV: Its-alustalla, käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä tunnilla.

Toimintaterapia osuus Its

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä: Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, tiimityöskenteyä tiimipäivissä (lähipäivissä) ja käytännön toteutusta. Kyseessä on harjoittelu, jolloin kaikki lähipäivät ovat pakollisia ja ne toimivat samalla osaamisnäyttönä.

Ravitsemus: Keskusteleva etä- ja lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ravitsemus etä- ja lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

RAV 1,5 op, joista opetustunteja 8 ja loput ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua

EA, aseptiikka ja mikrobiologia 1op

Toimintaterapia osuus 2,5op

Sisällön jaksotus

Ravitsemus:
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Ravitsemus eri ikäkausina. Tunnit viikoilla 6-10.

Ensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Toiminnallisuuden arviointien käytännön harjoittelu:
8h Taitojen arviointi havainnoimalla ja Toiminnallisuuden arvioinnin toteutuksen perehdytys
Arviointimenetelmien käytännön harjoittelu viikot 15-17
2h Toiminnallisuuden arvioinnin -palautteiden läpikäyminen
2h WRI ja WEIS arviointien purku

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RAV, hyväksytty/hylätty: ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksytty suorittaminen
Ensiapu:
Tehtävät HKS/HYL
Ensiapurastit HKS/HYL
Toimintaterapia osuus HKS/HYL

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi