Siirry suoraan sisältöön

Terapian toteutuksen perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL64-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti
 • 02.05.2024 08:15 - 11:45, Näytönhaku_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3002
 • 03.05.2024 09:00 - 15:00, Moho_CPPF_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3002
 • 06.05.2024 08:15 - 11:45, Dokumentaatio_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3002
 • 06.05.2024 12:30 - 16:00, GAS_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3002
 • 07.05.2024 08:15 - 11:45, Näyttö_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää asiakaslähtöisen toimintaterapiaprosessin sisältöjä ja terapeuttista harkintaa prosessin eri vaiheissa
• kuvata tavoitteiden asettamista asiakkaan kanssa toiminnallisuuden edistämiseksi tai ylläpitämiseksi
• tunnistaa näyttöön perustuvan työskentelyn periaatteita osana toimintaterapiaprosessia,
• selittää terapiaprosessin dokumentoinnin periaatteita.

Sisältö

Asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessi
Terapeuttinen harkintaprosessi
Tavoitteiden asettaminen
Näyttöön perustuvan käytännön perusteet
Terapiaprosessin dokumentointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
5opx27t= 135t, josta lähi-/etäpäivät on 35t sekä itsenäistä työskentelyä 99t. Itsenäinen työskentely käsittää esseet/muistiinpanot ennen tiimityöskentelyä ja tiimireflektion tekemisen

Sisällön jaksotus

2t Info, etänä
6t Teema 1: Näyttöön perustuva käytäntö
4t Teema 2:Toimintaterapiaprosessi CPPF:n ja terapeuttinen harkintaprosessi MOHO:n mukaan
4t Teema 4: Toimintaterapiaprosessin dokumentaatio
4t Teema 5: Tavoitteen asettaminen GAS:n avulla

4h Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Muistiinpanot ennen tiimipäiviä => hyväksytty/ hylätty
Tiimireflektio skaalalla 0-5 ja siihen liittyvä itse- ja vertaisarviointi (vaikutus +/- 1 numero)
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy KOTE-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli