Siirry suoraan sisältöön

Terapian toteutuksen perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL64-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 08.01.2024 10:00 - 11:30, Info, Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003
 • 11.01.2024 09:00 - 15:00, CPPF_toimintaterapiaprosessi_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003
 • 16.01.2024 09:00 - 15:00, Näytönhaku_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003
 • 19.01.2024 09:00 - 15:00, Mohon_harkintaprosessi_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003
 • 23.01.2024 08:15 - 14:00, Dokumentaatio_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003
 • 25.01.2024 09:00 - 15:00, GAS_Terapian toteutuksen perusteet TH00CL64-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää asiakaslähtöisen toimintaterapiaprosessin sisältöjä ja terapeuttista harkintaa prosessin eri vaiheissa
• kuvata tavoitteiden asettamista asiakkaan kanssa toiminnallisuuden edistämiseksi tai ylläpitämiseksi
• tunnistaa näyttöön perustuvan työskentelyn periaatteita osana toimintaterapiaprosessia,
• selittää terapiaprosessin dokumentoinnin periaatteita.

Sisältö

Asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessi
Terapeuttinen harkintaprosessi
Tavoitteiden asettaminen
Näyttöön perustuvan käytännön perusteet
Terapiaprosessin dokumentointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaliesta löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
5opx27t= 135t, josta lähi-/etäpäivät on 35t sekä itsenäistä työskentelyä 99t. Itsenäinen työskentely käsittää esseet/muistiinpanot ennen tiimityöskentelyä ja tiimireflektion tekemisen

Sisällön jaksotus

2t Info, etänä

6t Teema 2: Toimintaterapiaprosessi CPPF:n mukaan, Ankku
6t Teema 4: Näytönhaun perusteet, Ankku
6t Teema 1: Terapeuttinen harkintaprosessi MOHO:n mukaan, Heli
6t Teema 5: Toimintaterapiaprosessin dokumentaatio, Heli
6t Teema 3: Tavoitteen asettaminen GAS:n avulla, Ankku

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Muistiinpanot ennen tiimipäiviä => hyväksytty/ hylätty
Tiimireflektio skaalalla 0-5 ja siihen liittyvä itse- ja vertaisarviointi (vaikutus +/- 1 numero)
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy KOTE-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli