Siirry suoraan sisältöön

Ohjaaminen terapiatyössä (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL66-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

26.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Johanna Säteri
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 25.10.2023 09:00 - 15:00, Ryhmässä toimiminen_Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3001
 • 27.10.2023 10:00 - 15:45, Ohjaus _Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3001
 • 30.10.2023 10:00 - 15:45, Terapeuttinen ryhmä_Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä,
• tunnistaa erilaisia ohjaustapoja,
• tunnistaa ryhmään ja ryhmän ohjaamiseen liittyviä tekijöitä
• kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä sekä terapeuttisen ryhmän ohjaamista ja siihen liittyviä vaiheita,

Sisältö

Oppimisen ja ohjaamisen teoriat ja käytännöt
Erilaiset ohjaustavat
Ryhmäprosessi ja –dynamiikka sekä ryhmävuorovaikutustaitojen tasot
Ryhmän terapeuttiset tekijät ja toimintaterapiaryhmän ohjausprosessi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti, lähiopiskeluna tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Pedagogisena mallina on tiimioppiminen, taustalla pedagogisena strategiana on Innovaatiopedagogiikka, ja oppimiskäsityksinä hyödynnetään mm konstruktivismia ja konnektivismia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat suorittavat verkkotehtäviä tiimeissä ja itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin löytyvät Itslearningistä.
Lähipäiviä 3, yht. 18 tuntia + 1h info
Opiskelijat koostavat reflektiopaperin 6 sivua.
27 tuntia opiskelijan työtä vastaa yhtä opintopistettä eli yhteensä 4op x 27 tuntia eli yhteensä 108 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.
Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta.

Sisällön jaksotus

Huom. Aiemmasta poiketenn info tuleekin nauhoitteena. ( Anu ja Heli) Opintojakson esittelyä ja viritystä oman oppimisen tarkasteluun

6h Lähipäivä: Ryhmä ja ryhmänohjaus 25.10.23. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu)
6h Lähipäivä: Ohjaus ja ryhmässä oppiminen 27.10.23. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Heli / Anu)
6h Lähipäivä: Terapeuttinen ryhmä 30.10.23. Valmistellaan essee ennen lähiopetuspäivää! (Anu)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu ensisijaisesti Itslearningin kysy ja vastaa keskustelupalstalla.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson verkkotehtävien suoritusta hyväksytysti:
Aktiivisuus verkkokeskusteluissa, tiimipäivässä sekä itse- ja vertaisarviointi +/-1 numero
Reflektiopaperi 0-5
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Esitietovaatimukset

Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus