Siirry suoraan sisältöön

Ohjaaminen terapiatyössä (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL66-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 29.02.2024 12:30 - 14:00, Info, Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3002
 • 22.03.2024 08:15 - 14:45, Ryhmä_Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3002
 • 26.03.2024 09:00 - 15:45, Ohjaus_ja_oppiminen_Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3002
 • 05.04.2024 09:00 - 15:45, Terapeuttinen_ryhmä_Ohjaaminen terapiatyössä TH00CL66-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä,
• tunnistaa erilaisia ohjaustapoja,
• tunnistaa ryhmään ja ryhmän ohjaamiseen liittyviä tekijöitä
• kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä sekä terapeuttisen ryhmän ohjaamista ja siihen liittyviä vaiheita,

Sisältö

Oppimisen ja ohjaamisen teoriat ja käytännöt
Erilaiset ohjaustavat
Ryhmäprosessi ja –dynamiikka sekä ryhmävuorovaikutustaitojen tasot
Ryhmän terapeuttiset tekijät ja toimintaterapiaryhmän ohjausprosessi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti, lähiopiskeluna tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Pedagogisena mallina on tiimioppiminen, taustalla pedagogisena strategiana on Innovaatiopedagogiikka, ja oppimiskäsityksinä hyödynnetään mm konstruktivismia ja konnektivismia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat suorittavat verkkotehtäviä tiimeissä ja itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin löytyvät Itslearningistä.
Lähipäiviä 3, yht. 21 tuntia + 1h info
Opiskelijat koostavat reflektiopaperin 6 sivua.
27 tuntia opiskelijan työtä vastaa yhtä opintopistettä eli yhteensä 4op x 27 tuntia eli yhteensä 108 tuntia

Sisällön jaksotus

29.2. 2h Info-teams
22.3. 7h Lähipäivä: Ryhmä ja ryhmänohjaus. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu ja Heli)
26.3. 7h Lähipäivä: Ohjaus ja ryhmässä oppiminen Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu ja Heli )
5.4. 7h Lähipäivä: Terapeuttinen ryhmä. Valmistellaan essee ennen lähiopetuspäivää! (Heli)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä ensisijaisesti Itslearningin kysy ja vastaa keskustelupalstalla.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan, kyse tunneille käytännönharjoittelusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson verkkotehtävien suoritusta hyväksytysti:
Aktiivisuus verkkokeskusteluissa, tiimipäivässä sekä itse- ja vertaisarviointi +/-1 numero
Reflektiopaperi 0-5
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Esitietovaatimukset

Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus