Siirry suoraan sisältöön

Merkityksellinen toiminta terapiassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL67-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

16 - 30

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 31.08.2023 08:15 - 11:45, Tehtävä suuntautunut analyysi_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3001
 • 31.08.2023 12:30 - 15:45, Yksilösuuntautunut analyysi_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3001
 • 01.09.2023 08:15 - 11:45, Teoriasuuntautunut analyyysi_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3001
 • 01.09.2023 12:30 - 15:45, Terapeuttinen toiminta_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3001
 • 05.09.2023 09:00 - 15:00, Näyttö_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia toimintoja,
• analysoida toimintaa tehtävä –, yksilö - ja teoriasuuntautuneesti osana toimintaterapian suunnitteluprosessia,
• tunnistaa toiminnan soveltamisen ja porrastaa periaatteita
• kuvata adaptaation ja kompensaation elementtejä terapian toteutuksessa

Sisältö

Erilaisten toimintojen kokeileminen
Tehtävä-, yksilö- ja teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Toiminnan soveltamisen ja porrastamisen periaatteet
Terapeuttisen toiminnan elementit adaptaatio ja kompensaatio

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja toimintamuotojen kokeilua sekä tiimityöskentelyä tiimipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan mahdollisuuksien mukaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op eli 5op x 27t= 135t

Lähi-/etäpäivät info 2t, 16t ja 6t yht. 24t näyttöpäivä
Itsenäisen opiskelun osuus 111t sisältää:
Eri toimintamuotojen kokeilua.
Muistiinpanot tms. kaikista teemoista.
Reflektiopaperi opintojakson teemoista.

Tarkempi ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä

Sisällön jaksotus

Vk 33-34 2h Opintojakson info itsenäisesti (video!)

Eri toimintamuotojen kokeiluja itsenäisesti.

Opintojakson teemat ovat:

31.8. 4h Tehtäväsuuntautunut toiminnan analyysi (Ankku)

31.8. 4h Yksilösuuntautunut toiminnan analyysi (Ankku)

1.9. 4h Teoriasuuntautunut toiminnan analyysi (Heli)

1.9. 4h Terapeuttinen toiminta (Heli)

5.9. 6h Näyttöpäivä (Ankku ja Heli)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli