Siirry suoraan sisältöön

Merkityksellinen toiminta terapiassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL67-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 05.03.2024 08:15 - 11:45, Tehtäväsuunt_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 05.03.2024 12:30 - 15:45, Tiimityöskentely_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 08.03.2024 08:15 - 11:45, Yksilösuunt_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 08.03.2024 12:30 - 15:45, Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 12.03.2024 08:15 - 11:45, Teoriasuunt_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 12.03.2024 12:30 - 15:45, Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 14.03.2024 12:30 - 15:45, Terapeuttinen toiminta_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 19.03.2024 12:30 - 15:45, Toimintamuodot_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 21.03.2024 08:15 - 11:45, Toimintamuodot_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002
 • 25.03.2024 08:15 - 14:00, Näyttö_Merkityksellinen toiminta terapiassa TH00CL67-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia toimintoja,
• analysoida toimintaa tehtävä –, yksilö - ja teoriasuuntautuneesti osana toimintaterapian suunnitteluprosessia,
• tunnistaa toiminnan soveltamisen ja porrastaa periaatteita
• kuvata adaptaation ja kompensaation elementtejä terapian toteutuksessa

Sisältö

Erilaisten toimintojen kokeileminen
Tehtävä-, yksilö- ja teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Toiminnan soveltamisen ja porrastamisen periaatteet
Terapeuttisen toiminnan elementit adaptaatio ja kompensaatio

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä treeneissä(tiimipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op eli 5op x 27t= 135t
Lähipäivät 30t
Itsenäisen opiskelun osuus 105t:
Muistiinpanot kaikista teemoista.
Reflektiopaperi koko opintojaksosta.
Tarkempi ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä

Sisällön jaksotus

2h Info etä
Opintojakson teemat ovat:
4t Tehtäväsuuntautunut toiminnan analyysi + 4t tiimityöskentely, Ankku
4t Yksilösuuntautunut toiminnan analyysi + 4t itsenäinen työskentely, Ankku
4t Teoriasuuntautunut toiminnan analyysi, + 4t itsenäinen työskentely , Heli
8t Eri toimintamuotojen kokeilut, Ankku ja Heli
4t Terapeuttinen toiminta, soveltaminen ja porrastaminen, Heli

6t Näyttöpäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Reflektiopaperi arviointi skaalalla 0-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero.
Näyttöpäivä +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy verkkoympäristöstä

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli