Siirry suoraan sisältöön

Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL68-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Johanna Kurtti
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 18.03.2024 12:30 - 14:00, Info, Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 19.03.2024 10:00 - 11:30, RAV /Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 03.04.2024 08:15 - 11:30, RAV /Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 15.04.2024 12:30 - 16:00, Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 19.04.2024 08:15 - 11:30, Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 23.04.2024 08:15 - 16:00, Simu_Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 26.04.2024 08:00 - 16:00, Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002
 • 26.04.2024 08:15 - 16:00, Simu_Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä TH00CL68-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella näyttöön perustuen ryhmätoimintaa asiakasryhmälle,
• toteuttaa ryhmätoimintaa asiakasryhmälle kirjallisen suunnitelman pohjalta,
• kuvata dokumentoinnin avulla ryhmän toteutusta ja laatia siitä yhteenvedon,
• reflektoida terapeuttista vuorovaikutustaan ja toimintaansa ryhmän ohjauksessa.
• Tunnistaa keskeisempien kansansairauksien ravitsemushoitoa ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä osaa soveltaa tietoa toimintaterapeutin työssä

Sisältö

Ryhmän suunnittelu ja toteutus
Ryhmän toimintaterapeuttinen ohjaaminen
Ryhmäprosessin dokumentointi ja oman oppimisen arviointi
Keskeisimmät kansansairaudet ja yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä (ryhmätoteutusten suunnittelu, toteutus ja raportointi)

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen työelämän rajapinnassa. Ohjeistus löytyy Itsistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät, opiskelijatyötä sis suunnittelua, käytännön totetukset ja palautteet.
Ryhmänohjaus t sisältää siihen liittyvän valmistelu ja käytännön suunnittelutyön.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itsistä. 27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä.

Sisällön jaksotus

Työelämäkumppani
Etäohjaus

15.4 4h Ryhmän ohjaus
19.4 4h Etäohjaus?
23.4 ja 26.4 SimuCenter ohjaus

Ryhmän toteutuksen raportointi ja arviointi sekä palautekeskustelu

Tarkammat ohjeet löytyvät Itsistä.

RAV (Johanna): Keskeisimpien kansansairauksien ravitsemushoito ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä näiden huomioiminen toimintaterapeutin työssä. Ravitsemuksen tunnit sijoittuvat viikoille 12-14.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti Itsin kysymys- ja vastauspalstalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.
Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:

Esimotorola ja ryhmänohjaussuunnitelma
Ryhmänohjauksen toteutus
Ryhmäpalaute
Motorola ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli
Opintojaksot:
Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus
Merkityksellinen toiminta
Ohjaaminen terapiatyössä