Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL69-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

86 % Lähiopetus, 14 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 12.01.2024 08:15 - 11:30, Norm.keh_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 15.01.2024 09:00 - 15:45, Sensomot.havainnointi_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 16.01.2024 09:00 - 15:45, Arviointimenetelmät_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 08.02.2024 09:00 - 15:45, Purku_terapian_tot_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 09.02.2024 09:00 - 15:45, Terapian_tot_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 12.02.2024 09:00 - 15:45, Näyttö_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001
 • 12.02.2024 09:15 - 11:30, Näyttö_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00CL69-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana,
• havainnoida ja analysoida lapsen toimintaa suhteessa normaalikehitykseen,
• tunnistaa toimintaterapian näkökulman leikkiin,
• kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä,
• valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan,
• perustellen valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä,
• asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa.

Sisältö

Lapsen sensomotorinen normaalikehitys
Leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä
Toimintaterapeutti leikin mahdollistajana
Asiakaslähtöinen työskentelytapa
Kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Yleisimmät asiakasryhmät ja keskeisimmät ongelmakokonaisuudet
Tavoitteiden asettaminen terapialle ja terapian toteutus

Oppimateriaalit

Kirja: Aistimusten Aallokossa - A. Jean Ayres
Occupational Therapy for Children and Adolescents – Case-Smith, Jane. 201
(e-kirja koulun kirjastossa https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995730191205970?sid=3085176633 )
Lapsen ensimmäinen vuosi: kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? – Autti-Rämö & Salpa 2010 (osittain kopioituna)

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi itsenäistä sekä tiimiopiskelua verkkoympäristössä. Poissaolot lähiopetuksesta (sensomotoristen perusvalmiuksien havainnointi ja leikin ilo, arviointimenetelmät) osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Opintojaksoon sisältyy Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen harjoittelu: Arviointimenetelmien käytännönharjoittelu: VMI- sekä leikin ilo.

Opiskelija tekee lapselle sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin. Asiakkaan opiskelija etsii itse. Voit etsiä sopivaa asiakasta lähipiiristäsi tai soittaa päiväkoteihin ja tehdä arvioinnit siellä.
Ennakkotietona: sopivan ikäinen lapsi sensomot. perusvalmiuksien havainnointiin on 4-7-vuotias, mutta mikäli haasteita löytää sopiva lapsi, sensomot.perusvalmiuksien havainnoinnin voi tehdä myös vanhemmalle lapselle. Leikin arvioinnissa 2-5v lapsi on optimaalisin. Tarkemmin asiasta kerrotaan infossa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein sekä sisältää itsenäistä, että tiimissä tapahtuvaa verkko-opiskelua. Lisäksi käytännönharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
27hx7op=189h, joista lähiopetusta 37h ja 2h info

Opintojaksolla tehtävät työt:
Portfolio:
Lapsen normaalikehitys sensorisen integraation näkökulmasta
Leikin teoriaa (leikin hierarkkinen malli & leikin ilo)
Sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin kooste.
Pohdinta/reflektio

Muut oppimistehtävät ja verkkotehtävät itsenäisesti ja tiimityöskentelynä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin sekä materiaalit itslearningista!

Sisällön jaksotus

Joulukuu 2023 Info-tallenne
12.1. 4h Lapsen normaalikehitys
15.2. 7h Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi (käytännönharjoitus)
16.1. 7h Arviointimenetelmät (käytännönharjiotus)
8.2. 7h Purkupäivä ja terapian toteutus
9.2 7h Terapian toteutus
12.2 7h Näyttö

Itsenäisesti etäviikoilla verkkotyöskentelyä sekä käytännönharjoittelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio hyv/hyl, +1/-1
Aktiivisuus lähipäivissä, näytössä sekä tiimityöskentelyissä (arvosanaan vaikuttaa tuntiaktiivisuuden lisäksi, palautuuko työt sovittuna aikana) +1/-1
Kirjalliset työt tulee tehdä hyväksytysti
Näyttö
Itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä suoritustasoa.
Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta

Esitietovaatimukset

Moduulit:
Anatomia ja fysiologia 1
Lasten neurologia
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö