Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL84-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Heli Arokki

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 12.01.2024 12:15 - 16:00, Leikin_arviointi_Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu 1 TH00CL84-3001
 • 07.02.2024 14:00 - 16:00, INFO_Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu 1 TH00CL84-3001
 • 07.03.2024 08:00 - 14:00, MIELENTERVEYS_Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu 1 TH00CL84-3001
 • 09.04.2024 08:00 - 15:00, Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu 1 TH00CL84-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tekemällä oppimisen periaattein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijan työtä vastaa 1 op = 108t opiskelijan työtä

2op 54t Mielenterveys / Irina:
2 t info
6t käytännön harjoittelu koululla + 29 t itsenäinen harjoittelu ja mittarin kokeilu asiakkaan kanssa
7 t harjoittelun purku
10 t kirjallinen raportti


2op 54t Heli
info 1h osana lapsen ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen infoa
7hx2 päiväkodissa
5h teorialähiopetus
4h itsenäinen työskentely teorian parissa
27h leikinarvioinnin ja VMI-testin raportointi
3h purku osana lapsen ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen opintojaksoa

Sisällön jaksotus

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu

Mielenterveys
7.2.2024 klo 14.15-15.45 Opintojakson info
vk 6-14 Mittareiden käytännön harjoittelu itsenäisesti ja toteutus asiakkaan kanssa
- Mittarien lainaus ja käyttö vain koululla. Mittarit sijaitsevat ICT B2050 -tilassa, jossa niitä saa käyttää. Luokan saa auki opettajien tai infon avulla.

7.3.2024 6t Mittarien käytön harjoittelu koululla

9.4.2024 6t Harjoittelun purku

Heli Arokki Leikin arviointi: Kuvitteellisen Leikin ilo
Leikin arviointi teoria, lähiopetus 4h
Arviointimenetelmä: VMI, käytännönharjoitus
Käytännön toteutus: Leikin arviointi itse hankkimalle asiakkaalle sekä myöhemmin kurssilla VMI-testi
Purku leikin arvioinnille 8.2 (lasten ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen)
VMI-testi kirjallinen palaute

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Moduulit:
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö
Opintojaksot:
Lasten neurologia, Psykiatria
Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen
Mielenterveyden ja toiminnallisuuden tukeminen

Harjoittelut:
Toiminnallisuuden arviointi käytännössä
Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä