Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojeluprosessi (nonstop) (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CM03-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Niina Vuoristo
  • Laura Närvi

Ajoitusryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)

Ryhmät

  • VAVA2324
    Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Pienryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

· tunnet lastensuojelun arvopohjan
· tunnet lastensuojelulain
· osaat ottaa puheeksi lastensuojelun tarpeisiin liittyviä kysymyksiä
· osaat toimia lastensuojeluasiakkaiden kanssa, ohjata tuen tarpeessa olevia palveluihin ja tunnistat kiireellisen avun tarpeen

Sisältö

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

· eettiset ja leimaamattomat tavat työskennellä lastensuojeluasiakkaan hyvinvointia tukien
· yleisimmät lastensuojelun tarpeeseen johtavat tekijät
· huolen puheeksi otto ja tilannearvio
· lastensuojeluprosessi, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä lapsen edun keskeisyys

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.12.2023 asti.

Kansainvälisyys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12 saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen materiaaliin tutustuminen, tietotestin hyväksytty suorittaminen = 54h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskellaan lastensuojeluprosessin kulku lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Opintojakso on jaettu teemoihin, joista jokainen sisältää aineistoon tutustumista.

Opintojakson teemat ovat:

- Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluasian vireilletulo, ennaltaehkäisevät palvelut
- Tuen tarpeen arvioiminen, palvelutarpeen arviointi, kiireellinen sijoitus
- Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus
- Lastensuojelun avohuolto, systeeminen työote
- Lastensuojelun sijaishuolto
- Lastensuojelun jälkihuolto

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista tai tietoa sosiaalipalveluista tai lastensuojelusta.

Opintojakso antaa lisätietoa lastensuojelusta esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lapsiperheitä, ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen ja tekevät yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Ammattilaisten lisäksi opintojakso on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämän tietotestin suorittamista hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty: tietotesti on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: tietotestiä ei ole suoritettu hyväksytysti