Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CM91-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Sanna Virtanen

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 15.09.2023 09:00 - 11:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 19.09.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 29.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 03.10.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 12.10.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 27.10.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 27.11.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001
 • 30.11.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia 1 TH00CM91-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön normaalitoiminnot ja –rakenteet.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S., ..Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, mukana myös mahdollinen ruumiinavausvierailu lokakuussa, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
ANFY 1 osa:
1. tentti: 5.12.23, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta): 12.12.23, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta): 19.12.23, klo 12-14
Kurssista voidaan järjestää myös kotitenttejä, soveltuvin osin

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning, verkkotentti kurssin lopuksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot 6 x 2h, itsenäinen opiskelu 2 x 27 h, tentti 2 h

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle sekä kliinistä lääketiedettä soveltuvin osin.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
Osa 1 (1. lukukausi)
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, sydän, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Tuki- ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Kotitentin arviointi hyväksytty/hylätty, palautuspäivä sovitaan aina erikseen

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5