Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön projektiharjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO41-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

46 - 55

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos
 • Meeri Rusi

Ryhmät

 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • 17.01.2024 09:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 24.01.2024 08:00 - 14:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 31.01.2024 09:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 07.02.2024 08:15 - 08:30, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 14.02.2024 09:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 14.02.2024 10:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 24.04.2024 08:00 - 10:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 24.04.2024 08:00 - 10:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 15.05.2024 09:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001
 • 15.05.2024 09:00 - 12:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3001

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä keskiviikko

Toteutuu viikot 3-19 pääsääntöisesti keskiviikkona (ryhmien omia ohajauskertoja voi olla muinakin päivinä toimeksinatajasta riippuen).

Läsnäolovelvollisuus projektiryhmän kokoontumisissa ja esityksissä.

17.1.2024 9.00-11.30 Aloitus: Jakson tavoitteet, sisältö, asiakasryhmät, suunnitelmat ja sopimukset SK MR
12.30 -14.00 (KR) Perehdytys ensiapuun ja ennakkotehtävän anto harjoituksiin.
14.15--16.00 Ryhmien itsenäinen työskentely: Oman ryhmän suunnitelman aloitus.

HUOM! Vaihtoehtona on tehdä Ensiavun perustaidot 1 op täysin itsenäisesti avoimen amk:n kautta nonstop-kurssina jo ennen jakson alkua. Tästä suorituksesta hyväksiluku tehdään sähköisesti pepin kautta ja osoitetaan koulutusvastaavalle (OT). KR

24.1.2024. klo 8.15 – 14.00 (KR) Ensiapuharjoitukset
8:15 - 9:45 (KR) Ensiapu ryhmä A KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
10 - 11:30 (KR) Ensiapu ryhmä B KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
12.30-14 (KR) Ensiapu ryhmä C KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

31.1,2024 klo 9.00 - 13:00 Tiimityö ja ammatillinen vuorovaikutus - asiakasryhmät. Elisa Jyllinkoski (SK MR)
klo 13.30 - 16:00 Itsenäinen työskentely Kupittaan kampuksella, jossa Elisa Jyllinkoski kiertää ryhmissä

7.2.2024 klo 8.15 - 8.30 (KR) EA-tietotesti (ITS-ympäristö) KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

7.2.2024 klo 9 -16 Itsenäinen ryhmien työskentelyn päivä. Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projektisuunnitelmaa työstäen (projektityöskentelyn ja asiakasryhmän tietoperusta). Opiskelijat varaavat itse tilat tarvittaessa

7.2.2024 Ohjaussuunnitelman palautus ITSiin. Elisa Jyllinkoski antaa ryhmille palautetta ohjaussuunnitelmista.

14.2.2024
9.00 - 10.00 Asiakasryhmät ja ohjaaminen. SK MR
10.15-11.30 Ohjaussuunitelmien esittäminen kahdessa ryhmässä. SK,
Huom! Meerin ryhmä sopii ohjaussuunnitelmien esittämisen ajan erikseen MR
Sopimusten tilanne ja opiskelijoille epäselvät asiat SK MR,

Viikot 8-16 (19.2.-20.4.2024) Asiakasryhmäohjaukset joka keskiviikko yhteensä KUUSI kertaa.
HUOM! Ohjauspäivä voi olla myös joku muu harjoittelupaikalle sopiva arkipäivä.


24.4.2023 klo 8.00-10.00 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 1. (PP-esitykset). SK, MR)
15.5.2023 klo 9.00-11.30 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 2. (PP-esitykset). SK, MR)

8.5.2023 Ohjausraporttien palautus ITSiin. Arviointi tehdään 22.5.2023 mennessä (kun kaikki dokumentit palautettu 8.5. mennessä)

Jos tarvitset arvioinnin huhtikuun lopussa (polkuopinnot, tutkintoon haku), tee ja palauta ohjauraportti ja tuntilomakkeet 24.4 mennessä.

Arviointiasteikko

H-5