Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön projektiharjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 24.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

26 - 35

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos
 • Meeri Rusi

Ryhmät

 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
 • 24.01.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002
 • 07.02.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002
 • 20.03.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002
 • 20.03.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002
 • 15.05.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002
 • 15.05.2024 14:00 - 16:00, Asiakastyön projektiharjoittelu TH00CO41-3002

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Sisällön jaksotus

Asiakastyön projektin osuus on 4 op eli 108 opiskelijan työtä, joiden sisältö raportoidaan ja palautetaan Itsiin.
Asiakasryhmän ohjaamisesta (tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä) tehdään ensin suunnitelma ja sitten ohjataan konkreettisesti jotakin sosiaalialan asiakasryhmää viikkojen 4-22 aikan yhteensä kuusi (6) kertaa.

Etsi itsellesi projektiharjoittelupaikka viikon 4 loppuun mennessä valitsemasi asiakasryhmän sosiaalipalveluiden piiristä.

24.1.2024 14.00-16.00 Asiakastyön projektiharjoittelu alkaa SK MR. Tavoitteet, reflektioryhmien muodostaminen (noin 3-4 opiskelijaa/ryhmä).
7.2.2024 14.00-16.00 Ensiavun osuuden ohjeistus KR: orientaatio ensiapuun ja itsenäisiin ensiaputehtäviin

Tehtävä viikoilla 4-8: Tutustu oman asiakasryhmäsi teoreettiseen ohjaukseen liittyvään materiaaliin. Asiakasryhmäkohtainen lista lähteistä on harjoitteluohjeessa, joka löytyy opintojakson Itslearning-alustalta.

Viimeistään 14.2.2023 palauta projektisuunnitelma Itslearning-alustalle (aiemmin jos aloitat harjoittelun aikaisemmin).

Ohjauskerta 20.3.2023 klo 14-16 koko ryhmälle (kokoonnutaan kahdessa ryhmässä, SK, MR.

Projektitoteutuskerrat: Viikoilla 8-18 (6 kertaa) opiskelijat työskentelevät harjoittelupaikassa kevään aikana noin 3h/krt.

Reflektioryhmä sopii harjoittelun alussa itsenäisesti omat tapaamisensa (3 kertaa) harjoittelun ajalle. Kokoukset pidetään ryhmän valinnan mukaan Teamsilla tai Zoomissa. Ryhmä kutsuu opettajan yhteen kokoukseen.

Projektin purku
Reflektioryhmä työstää harjoittelukokemuksiinsa perustuvan yhteisen esityksen muille opiskelijoille.
Esitykset pidetään verkossa 15.5.2023 klo 14-16; Linkki Itsissä tai olette saaneet spostiinne Zoom / Teams-linkin.

Projektiraportti kirjoitetaan yksilötyönä kunkin omasta harjoittelusta. Raportti palautetaan Itsiin. Ensimmäinen palautuspäivä 30.4.2023. Tämän palautuksen hyväksytty arviointi ehtii polkuopiskelijoiden väylähakuun (arviointi 15.5 esityksen jälkeen). Toinen palautuspäivä 24.5.2023.

Jos harjoittelu toteutuu alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten parissa, opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ohjaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkamista. Keskustellaan asiasta jakson aloituksessa.

Opiskelija tulostaa asiakastyön projektiharjoittelupaikkaa varten toimeksiantosopimuksen. Allekirjoitukset sähköisenä ohjeen mukaan.
Tarkempi ohjeistus ja muut tarvittavat lomakkeet löytyvät opintojakson Itslearning-alustalta..

Arviointiasteikko

H-5