Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO56-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 26

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 28.08.2023 08:00 - 14:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 28.08.2023 08:00 - 14:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 29.08.2023 08:00 - 12:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 29.08.2023 12:00 - 16:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 31.08.2023 12:00 - 16:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 31.08.2023 12:00 - 16:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 02.10.2023 10:00 - 11:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 02.10.2023 11:00 - 12:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 23.10.2023 12:00 - 13:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 23.10.2023 13:00 - 13:45, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 14.11.2023 12:00 - 14:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 01.12.2023 13:00 - 15:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001
 • 18.12.2023 12:00 - 16:00, Ammatillinen kasvu 1 TH00CO56-3001

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelija osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Itslearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

lähitunnit, tehtävät, henkilökohtaiset kehityskeskustelut tutor-opettajan kanssa

Kansainvälisyys

lähitunnit, tehtävät, henkilökohtaiset kehityskeskustelut tutor-opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ:
Korkeakouluopiskelutaidot
•sisäinen yrittäjyys ja tavoitteellisuus
•ryhmätyötaidot
•aikataulussa pysyminen
•palautteen antaminen ja vastaanottaminen
•innovaatiopedagogiikka
•luokkamuotoinen/ etäopiskelu opiskelu, verkko-oppimisympäristöt
•työelämälähtöiset oppimisympäristöt
•puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
•asiantuntijaksi kehittyminen
HOPS
•osaamispolut
•harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, paikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
•työelämätaidot
•ammatti-identiteetin vahvistuminen
•urasuunnittelun merkitys
•kehityskeskustelu
•kansainvälisyys osana opintoja

AJOITUS
Syksy 2023-Kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta: Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen, ensimmäisen vuoden henkilökohtaisen palautteen antaminen ja henkilökohtainen kehityskeskustelu tutor-opettajan kanssa
hyväksytty/hylätty