Siirry suoraan sisältöön

Kliininen mikrobiologia 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO60-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Seija Kirkko-Jaakkola

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 12.09.2023 10:00 - 12:00, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 18.09.2023 10:00 - 12:00, Kliininen mikrobiologia 1: Työpaja ryhmä-1 TH00CO60-3001
 • 18.09.2023 12:00 - 14:00, Kliininen mikrobiologia 1 Työpaja:ryhmä 2 TH00CO60-3001
 • 18.09.2023 14:00 - 16:00, Kliininen mikrobiologia 1 Työpaja Ryhmä-4 TH00CO60-3001
 • 19.09.2023 10:00 - 12:00, Kliininen mikrobiologia 1 Työpaja: ryhmä 3 TH00CO60-3001
 • 22.09.2023 08:00 - 10:00, Työpaja ryhmä-3 Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 22.09.2023 10:00 - 12:00, Työpaja ryhmä-4 Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 22.09.2023 12:00 - 14:00, Työpaja: ryhmä-1 Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 22.09.2023 14:00 - 16:00, Työpaja ryhmä-2 Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 25.09.2023 10:00 - 12:00, ETÄNÄ! Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 11.10.2023 09:00 - 11:00, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 16.10.2023 09:00 - 11:00, Etänä, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 19.10.2023 10:00 - 12:00, RÄSTILABRA (käsihygienia+nielunäyt.otto) _Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 20.10.2023 09:00 - 11:00, RÄSTILABRA (tulkinta) Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 30.10.2023 08:00 - 10:00, Tentti Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 30.10.2023 10:00 - 12:00, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 02.11.2023 12:00 - 12:30, Opintokäynti välinehuoltoon, ryhmä 1, Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001,
 • 02.11.2023 12:30 - 13:00, Opintokäynti välinehuoltoon, ryhmä 2, Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 02.11.2023 13:00 - 13:30, Opintokäynti välinehuoltoon, ryhmä 3, Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 02.11.2023 13:30 - 14:00, Opintokäynti välinehuoltoon, ryhmä 4, Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001
 • 10.11.2023 08:00 - 10:00, Teoria Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001, itsenäistä opiskelua virologiasta
 • 15.11.2023 10:00 - 12:00, Tentti Kliininen mikrobiologia 1 TH00CO60-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää turvallista toimintakulttuuria erilaisissa toimintaympäristöissä.
- perustiedot tavallisimmista viruksista ja tuntee virusdiagnostiikkaa.
- perusasiat nielunäytteenotosta tavallisimpien nielupatogeenien osoittamista varten ja tietää oikeat menettelytavat nielunäytteen ottamiseksi.

Sisältö

- Infektioiden ehkäiseminen
- Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen
- Virukset taudinaiheuttajina, virusnäytteiden otto ja virusdiagnostiikka
- Nielupatogeenit ja nielunäytteenotto

Oppimateriaalit

Its learning -oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, verkko-oppiminen, opintokäynti, tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 30.10.2023 Infektioiden ehkäiseminen ja nielunäyte. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää eli 1. uusintatenttikerta 29.11.2023 ja 2. uusintatenttikerta 11.12.2023.
Virologian tentti on 15.11.2023. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää eli 1. uusintatenttikerta on 11.12.2023 ja 2. uusintatenttikerta kevätlukukaudella 2024.

Kansainvälisyys

Opiskelijan oma aktiivisuus ja tiedonhaku korostuvat itsenäisessä työskentelyssä.
Lähiopetuksessa ja työpajoissa monimuotoista yhdessä oppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät Itslearning-oppimisalustalla.
Laajuus yhteensä 4op=108h opiskelijan työtä.
Opintojaksosta osa toteutuu lähiopetuksena ja osa itsenäisenä opiskeluna.

Sisällön jaksotus

Edeltävyysehdot: Tämä opintojakso on oltava hyväksytysti suoritettu, jotta pääsee osallistumaan Kliininen mikrobiologia 2-opintojaksolle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa perusasiat nielunäytteenotosta mikrobien osoittamista varten sekä tietää oikeat menettelytavat nielunäytteen ottamiseksi.
Opiskelija osaa perustiedot tavallisimmista taudinaiheuttajaviruksista ja tuntee virusdiagnostiikkaa.

Opintojakson sisältö:
Infektioiden ehkäiseminen
Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen
Opintokäynti välinehuoltoon
Nielunäytteiden otto ja viljely. Työturvallisuus ja aseptinen työskentely.
Virukset taudinaiheuttajina ja virusnäytteiden otto.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 0-5 ja itsenäiset tehtävät hyv/hyl.
Opintojakson arvosana muodostuu Infektioiden ehkäiseminen ja nielunäyte- ja Virologian tentin keskiarvosta.
Jokainen myöhässä palautettu itsenäinen tehtävä laskee tentistä saatua pistemäärää yhdellä (1) pisteellä.
Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,

Hylätty (0)

Numeerinen arviointi: alle puolet tentin maksimipistemäärästä